(1)

Univerzitet Singidunum

Poslovni fakultet u Beogradu

Dobrodošli u svet uspeha!

(2)

Univerzitet Singidunum

Trebalo bi da ste do sada sigurni da ćete upisati fakultet. Što ranije donesete odluku o tome šta ćete studirati, više ćete imati šanse za uspeh, ne samo na fakultetu nego i u životu. Deo izazova je utvrđivanje šta želite od života. Pored toga, diploma vam pruža više mogućnosti za karijeru i bolju zaradu. Danas je diploma neophodna, kako za ravnopravnu komunikaciju sa ljudima, tako i za ostvarivanje sopstvenih ciljeva.

Izbor fakulteta nije samo izbor mesta gde ćete provesti naredne tri do četiri godine života. To je ujedno odluka o tome kako ćete usmeriti svoj život i koji program će vam najviše pomoći da ostvarite svoje ciljeve. Pre nego što donesete konačnu odluku veoma je važno da budete potpuno sigurni da li je Univerzitet koji želite da upišete akreditovan. Akreditacija je proces u kojem se utvrđuje da li visokoškolska ustanova ispunjava standarde za obavljanje posla vezanog za studije (osnovne, strukovne,specijalističke, master i doktorske) tj. da li su studijski programi u skladu sa standardima.Ovaj vodič je dizajniran tako da vam pomogne da na vreme napravite pravi izbor.

DOBRODOŠLI NA PUT USPEHA

Dragi budući studenti,

Ovih dana je pred vama važna odluka. To je odluka o nastavku obrazovanja koja će uticati na vaš budući profesionalni život, na planove koje imate. Univerzitetska diploma je značajna za početak vaše karijere. Ona svedoči odakle dolazite, od koga ste učili, koliko ste mogli da naučite i da li ste spremni za sledeći izazov – zaposlenje. Diploma svedoči o vama, ali i o nama koji treba da vam prenesemo potrebna znanja za budućnost. Mi na Univerzitetu Singidunum svesni smo da snosimo deo odgovornosti za vašu budućnost.

Cilj nam je da na našem Univerzitetu steknete obrazovanje i praktične veštine koje će vam omogućiti da pravite i ostvarujete velike planove. Zato svakodnevno, sa svojim kolegama profesorima iz zemlje i sveta, radimo na tome da po završetku studija u rukama držite diplomu na koju ste ponosni i koju cene svi koji su deo vaših planova za budućnost.

Dobrodošli na Univerzitet Singidunum!
(3)

Univerzitet Singidunum

Studijski programi integrisanih fakulteta Univerziteta Singidunum

POSLOVNI FAKULTET U BEOGRADU

Poslovna ekonomija
Izborne opcije:

 • Finansijski menadžment;
 • Računovodstvo, revizija i forenzika;
 • Upravljanje ljudskim resursima (HR) i odnosima sa javnošću (PR).

Marketing i trgovina


FAKULTET ZA TURISTIČKI I HOTELIjERSKI MENADŽMENT

Turizam i hotelijerstvo
Izborne opcije:

 • Turizam;
 • Hotelijerstvo;
 • Gastronomija;
 • Tourism and Leisure Management.
  (u saradnji sa IMC FH University Krems, Austrija)

FAKULTET ZA INFORMATIKU I RAČUNARSTVO

Informatika i računarstvo
Izborne opcije:


TEHNIČKI FAKULTET

Inženjerski menadžment
Izborne opcije:

 • Industrijski dizajn;
 • Upravljanje kvalitetom;

Elektrotehnika i računarstvo
Izborne opcije:

 • Računarska tehnika i elektronika;
 • Softversko inženjerstvo;
 • Računarska grafika;
(4)

Moj pravi izbor

Imajući u vidu da se društveni, ekonomski i kulturni progres zasniva na razvoju i unapređenju visokog obrazovanja, misija Univerziteta Singidunum je da omogući najviše akademske standarde i obezbedi sticanje znanja i veština u skladu sa potrebama društva i planiranim nacionalnim razvojem.

Na fakultetima Univerziteta Singidunum organizuju se osnovne akademske trogodišnje i četvorogodišnje studije, kao i poslediplomske jednogodišnje, odnosno dvogodišnje master studije i trogodišnje doktorske studije.

Univerzitet je akreditovan za tri polja naučnoistraživačkog delovanja za osnovne, master i doktorske studije i to za društveno-humanističke, tehničke nauke i prirodnomatematičke nauke. Nastavni planovi i programi usklađeni su sa principima Bolonjske deklaracije uvođenjem evropskog sistema prenosa bodova (ECTS - European Credit Transfer System) savremenog načina organizovanja nastave i sistema evaluacije rada predavača. Studijski programi su prilagođeni potrebama poslovnog okruženja. Nastavu izvodi peko 200 uglednih profesora iz zemlje i inostranstva, u kvalitetnom i modernom prostoru. Univerzitet ima uspešnu saradnju sa brojnim visokoškolskim institucijama iz Evrope, Azije i SAD-a, kao i partnerstvo sa vodećim predstavnicima poslovnog sveta Srbije.

Praktične vežbe iz informatičkih predmeta usaglašene su sa programom za sticanje ECDL (European Computer Driving Licence) sertifikata u okviru evropske inicijative za standardizaciju obuke i testiranja znanja rada na računaru. Na integrisanom Univerzitetu Singidunum postoji mogućnost studiranja putem interneta (Distance Learning System).

KVALITET

Svi studijski programi su akreditovani, a Univerzitet Singidunum ima jasno definisanu Strategiju kvaliteta u kojoj i vi, kao studenti, učestvujete u procesu stalnog unapređenja kvaliteta studija.

OBJEKTIVNO OCENJIVANJE STUDENATA

Naši studenti se ocenjuju prema javno objavljenim kriterijumima i pravilima, a procedure su prilagođene savremenom načinu polaganja ispita.

GRADIVO PRILAGOĐENO TRŽIŠTU

Nastavnici prilagođavaju svoja predavanja i udžbenike savremenim uslovima i potrebama tržišta. Naši studenti, za vreme studija, dobijaju sva teorijska i praktična znanja i veštine potrebne za zaposlenje, odmah nakon studija.

ADMINISTRACIJA U SLUŽBI STUDENATA

Na vama je samo da učite, jer su zahvaljujući informacionom sis temu, Studentskom servisu i zaposlenima na Univerzitetu, svi pr ocesi maksimalno pojednostavljeni.

PRAKSA PRE SVEGA

Na Univerzitetu Singidunum studentska praksa jeste prioritet i zbog toga smo povezani sa privredom i državnim institucijama. Na taj način, naši studenti imaju bolji položaj na tržištu rada.

MOBILNOST

Stalni rad na uspostavljanju međunarodne saradnje, na svim nivoima, omogućava studentima Univerziteta Singidunum lakše učešće u razmeni studenata, u okviru evropskog obrazovnog prostora, što u velikoj meri povećava šanse za njihovo zaposlenje kako u zemlji tako i u inostranstvu.

INFORMACIONI SISTEM

Omogućava studentima i njihovim roditeljima elektronsku prijavu ispita, pregled rezultata predispitnih aktivnosti i rezultata ispita, praćenje evidentiranih uplata, evaluaciju nastavnog kadra i uslova studiranja, odabir izbornih predmeta i direktan pristup studentskoj elektronskoj pošti.
(5)

(6)

7 zlatnih pravila

PRAVILO 1 / AKREDITACIJA

Pre nego što donesete konačnu odluku veoma je važno da budete potpuno sigurni da li je Univerzitet, odnosno fakultet, koji želite da upišete akreditovan. Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta osnovana od strane Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje (www.kapk.org) objavila je dokument „Vodič kroz akreditovane studijske programe na visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji“. Možete da pogledate Vodič i saznaćete koji su Univerziteti, odnosno fakulteti, akreditovani za obavljanje delatnosti. Akreditacija je proces u kome se utvrđuje da li visokoškolska ustanova ispunjava standarde za obavljanje delatnosti, tj. da li su studijski programi u skladu sa standardima. Posle procesa akreditacije Ministarstvo prosvete i nauke proverava uslove rada fakulteta i izdaje Dozvolu za rad. Veoma je važno da fakultet koji želite da upišete poseduje i Uverenje o akreditaciji i Dozvolu za rad.

PRAVILO 2 / SAJT FAKULTETA

Svaki fakultet ima svoj sajt na kojem možete pronaći mnoge korisne informacije, koje vam mogu pomoći prilikom izbora fakulteta. Proučite strukturu studijskih programa, odnosno pregledajte predmete koji se izučavaju na pojedinim studijskim programima, i uverite se da su u skladu sa potrebama vaše buduće karijere. Pogledajte strukturu profesora i saradnika koji predaju na toj visokoškolskoj ustanovi. Proučite vesti na sajtu i uverite se da su aktuelne i raznovrsne. Proverite da li na sajtu postoje pravilnici i uputstva za studiranje, kao i druge preporuke na osnovu kojih, sa sigurnošću, možete zaključiti da fakultet ima odgovoran i profesionalan odnos prema studentima.

PRAVILO 3 / POSETITE FAKULTET

Nikada nemojte donositi konačan izbor pre nego što prethodno posetite fakultet koji želite da upišete. Bez obzira na to što mislite da dobro poznajete fakultet za koji ste se odlučili, možete mnogo toga saznati time što ćete provesti nekoliko sati u zgradi fakulteta. Dobro bi bilo da sa sobom povedete i nekog od članova svoje porodice, jer ćete kasnije sa njima moći da razmenite utiske. Na Univerzitetu Singidunum postoje „Otvorena vrata“ za prijem novih studenata, pa bi bilo dobro da unapred najavite posetu. Prilikom posete bićete u mogućnosti da uvidite ključne razlike između fakulteta i tek tada ćete znati koji je pravi izbor za vas.

PRAVILO 4 / KVALITET

Ponekad donosimo odluku o izboru fakulteta samo na osnovu predubeđenja, a da prethodno nismo proverili da li ona odgovara istini. Na primer, ukoliko su vaši roditelji, ili neko koga poznajete, studirali na jednom od fakulteta koji je ušao u vaš uži izbor, bilo bi dobro da zajedno proverite koliko su se stvari promenile, da li su nekada dobri fakulteti išli u korak sa vremenom i da li primenjuju savremene metode rada. Ako je odgovor NE, onda je na vama da izaberete onaj fakultet koji može da vas pripremi za budućnost, obezbedi praksu, pored teorijskih pruži i praktična znanja, motiviše vas da savladate najmanje dva strana jezika, pomogne vam da izgradite karijeru i da se zaposlite. Pored toga, raspitajte se kakav je informacioni sistem i kako su organizovani administrativni poslovi, da li su konsultacije redovne i da li postoji dodatna nastava. Kvalitet Univerziteta Singidunum, dobitnika nagrade Brand Leader za 2012. godinu, prepoznali su i ocenili studenti, partneri, poslovna i akademska zajednica, a potvrdili rezultati nezavisnih istraživanja. Birajte KVALITET!

PRAVILO 5 / ŠKOLARINA

Značajno je da proverite šta je sve uključeno u cenu školarine na pojedinim fakultetima, kako biste unapred mogli da planirate. Na fakultetima Univerziteta Singidunum u cenu školarine su uračunati udžbenici, a poverenje se gradi i na taj način što se cena školarine ne menja do kraja studentovog školovanja.

PRAVILO 6 / ISTRAŽITE

Istražite, raspitajte se, proverite i uverite se da li je realnost u skladu sa vašim mišljenjem. Mnogi ljudi će vam reći za neki fakultet „tamo se ništa ne uči“, „previše je teško“, ili „previše je skupo“, a da zaista nisu upoznati sa činjenicama. Ne prihvatajte ovakve generalizacije, bez dokaza. Veoma je važno da se raspitate kakva su iskustva studenata koji trenutno studiraju na određenom fakultetu. Potražite na Univerzitetu Singidunum »Studenta savetnika« koji će vam pomoći da dobijete odgovore na sva pitanja u vezi sa vašim studentskim životom.

PRAVILO 7 / DONESITE ODLUKU

Kada ste istražili sve mogućnosti kvalitetnog obrazovanja, vreme je da donesete odluku. Važno je da upišete fakultet na kojem postoji svest o tome da su zaposleni na fakultetu delom odgovorni za vašu budućnost, jer vaš univerzitet treba da ima za cilj sticanje obrazovanja i praktičnih veština, koje će vam omogućiti da pravite i ostvarite velike planove.
(7)

(8)

Poslovni fakultet u Beogradu

REČ DEKANA

Poštovane buduće kolege,
Dobro došli na Poslovni fakultet u Beogradu!
Putem svojih fleksibilnih nastavnih planova i programa, fakultet odgovara na savremene izazove, kako bi njegovi diplomci stekli znanja, sposobnosti i kompetencije za poslovanje u globalnom okruženju. Poslovni fakultet u Beogradu je prvi fakultet integrisanog Univerziteta Singidunum, koji je nastavio tradiciju Fakulteta za finansijski menadžment i osiguranje (FFMO) osnovanog 1999. godine, Rešenjem br. 022-05-64/99-04 od 29.07.1999. godine, a koje je izdalo Ministarstvo prosvete Republike Srbije. U skladu sa savremenom organizacijom američkih i evropskih univerziteta, fakultet u 2010. godini dobija ime Poslovni fakultet - Departman za poslovnu ekonomiju (DPE).

Poslovni fakultet u Beogradu Univerziteta Singidunum školuje profile visoko obrazovanih stručnjaka u oblasti ekonomskih nauka, finansijskog, trgovinskog i marketing menadžmenta. Uloga ove visokoškolske ustanove jeste da, društvu u kojem je osnovana, pruži edukovane, sposobne i motivisane eksperte, koji će biti u mogućnosti da se suoče sa problemima savremenog tržišta i da efikasno i delotvorno pristupe njihovom rešavanju. Upravo iz tog razloga, Univerzitet Singidunum u okviru svojih integrisanih fakulteta, a time i Poslovnog fakulteta u Beogradu, zapošljava renomirane profesore i predavače, koji su svoje obrazovanje i radno iskustvo sticali na istaknutim univerzitetima, ali i u okviru privrednih sistema u našoj zemlji i svetu.

Univerzitet Singidunum je ostvarenje višegodišnjeg nastojanja uglednih profesora državnih fakulteta da se u visoko obrazovanje implementiraju savremeni standardi.
Poslovni fakultet u Beogradu ima dva akreditovana studijska programa.
 • Studijski program Poslovna ekonomija sa sledećim smerovima:
  • Finansijski menadžment;
  • Računovodstvo, revizija i forenzika;
  • Upravljanje ljudskim resursima (HR) i odnosima sa javnošću (PR).
 • Studijski program Marketing i trgovina (dobio akreditaciju u aprilu 2010. godine)
Mi smo sigurni da ćemo Vas osposobiti da kao stručnjaci proaktivno delujete, da u svemu budete inovativni, kreativni, fleksibilni, ali i brzi u odlučivanju, kako bi vaše organizacije bile što efektivnije i efikasnije u poslovanju i vođenju promena u globalnom okruženju.

S poštovanjem,

Prof. dr Danijel Cvjetićanin, dekan
(9)

(10)

STUDIJSKI PROGRAM POSLOVNA EKONOMIJA

U skladu sa Bolonjskom deklaracijom nastavnici i saradnici Poslovnog fakulteta trude se da svoje studente obuče za suočavanje sa izazovima i za njihovo uspešno prevazilaženje, trudeći se da kod njih probude ljubav prema profesiji koju će obavljati. U interakciji sa studentima i u stalnom kontaktu i komunikaciji sa novim tendencijama u nauci i struci, profesori i asistenti Univerziteta Singidunum nastoje da razvijaju personalne poslovne veštine studenata. Među ovim veštinama najdragocenije i najviše vrednovane u savremenom poslovanju su veštine timskog rada, veštine komunikacije, pregovaranja, upravljanja sobom, veštine socijalne inteligencije, veštine kojima se na Univerzitetu posvećuje izuzetna pažnja. Radost saznanja, radost uspeha i sposobnost da drugima prenesu rezultate svojih uspeha, predstavljaju stubove saradnje i komunikacije između nastavnika i studenata.

Praksa zauzima naročito važan deo nastavnog procesa na Univerzitetu i na Poslovnom fakultetu. Uvek polazimo od toga da nema dobre prakse bez dobre teorije, kao što nema ni dobre teorije koja se ne može primeniti u praksi. Zato studente suočavamo sa praktičnim slučajevima, sa dobrim primerima poslovanja, što im pomaže da zavole svoju buduću profesiju, ali i da nauče kako o njoj da razmišljaju i kako da joj pristupaju. Iz tog razloga organizujemo radionice sa predstavnicima privrede, gde se našim studentima daje šansa da prezentuju svoje viđenje rešenja realnog problema privrednog subjekta koji posluje u Srbiji. Istovremeno, to je način da se studenti preporuče budućim poslodavcima, ali i da i konkurišu na radna mesta upravo u tim kompanijama.

Struka nije reprodukcija onoga što piše u knjizi, već izazov u kome čovek može da razvije svoje kreativne sposobnosti, izučavajući i negujući razvoj personalnih poslovnih veština. Zaposleni na Univerzitetu se trude da pomognu studentima da prepoznaju svoje kreativne sposobnosti i druge personalne veštine, koje su preduslov za uspeh, jer verujemo da kreativnost nije nešto sa čim se čovek samo rađa, nego nešto što treba negovati, što treba prepoznati i čiji razvoj treba podsticati.

ZAŠTO JE ZNAČAJAN STUDIJSKI PROGRAM POSLOVNA EKONOMIJA?

Principi poslovne ekonomije su prisutni u svakoj kompaniji, privrednom subjektu ili organizaciji koja posluje u zemlji ili inostranstvu. Savremene tendencije, na međunarodnom i domaćem tržištu, ukazuju na to da je sektor finansija centralna funkcija u poslovanju jedne kompanije, i da usmerava pravac rasta i razvoja privrednog subjekta. Pri tome, računovodstvo ima startnu ulogu u evidentiranju i praćenju poslovnih promena privrednog subjekta, i predstavlja osnovu za pripremanje odgovarajućih finansijskih izveštaja u funkciji donošenja poslovnih odluka. Revizija pomaže da se unapredi proces rada u kompaniji, ali i da se identifikuju slabosti i nedostaci u radu, i pronađu načini za njihovo prevazilaženje. S obzirom na to da se kompanije razlikuju po kvalitetu ljudi koji u njima rade, izbor ljudskih resursa je ključna stvar za dugoročni opstanak kompanije. U skladu sa tim, kreativnost zaposlenih kadrova utiče na to koje će se poruke jasno i efikasno slati javnosti, odnosno potencijalnim kupcima i korisnicima proizvoda i usluga.

Nastava na studijskom programu Poslovna ekonomija omogućava studentima da se zaposle u različitim kompanijama, koje posluju u svim industrijskim granama u zemlji i inostranstvu, ali isto tako i da samostalno započnu svoj posao u oblasti finansija (pre svega konsalting), računovodstva i revizije. Dosadašnje iskustvo je pokazalo da su se studenti na ponuđenim praksama pokazali kao dobri kandidati za zaposlenje, i potom bili primljeni u radni odnos. Takođe, studentima je omogućeno da kroz radionice sa privrednim subjektima, tj. kroz rešavanje konkretnih studija slučaja, dobiju praksu ili volontiranje, a potom i zaposlenje, ukoliko bi se pokazali kao dobri kandidati.

Na fakultetima Univerziteta Singidunum studira preko 10.000 studenata. Integrisani Univerzitet raspolaže sa oko 20.000 m2 kvalitetnog prostora, koji je opremljen potrebnom računarskom i internet infrastrukturom, audio-video i drugom opremom neophodnom za savremenu realizaciju nastavnih aktivnosti.
(11)

(12)
Studenti dobijaju ekspertska znanja iz oblasti finansijskog menadžmenta; računovodstva, revizije i forenzike; menadžmenta ljudskih resursa; upravljanja odnosima sa javnošću.

Praksa zauzima naročito važan deo nastavnog procesa na Univerzitetu i na Poslovnom fakultetu. Mi polazimo od toga da nema dobre prakse bez dobre teorije, kao što nema ni dobre teorije koja se ne može primeniti u praksi. Zato studente suočavamo sa praktičnim slučajevima, sa dobrim primerima iz prakse, i tako im pomažemo da savladaju i zavole svoju buduću profesiju.

PO ČEMU SE RAZLIKUJE STUDIJSKI PROGRAM POSLOVNA EKONOMIJA?

Nastavni plan osnovnih akademskih studija, u četvorogodišnjem trajanju (240 ECTS), izrađen je po ugledu na poznate poslovne škole i fakultete u razvijenijim univerzitetskim centrima Evrope i Amerike, pri čemu su korišćena i dosadašnja pozitivna iskustva iz naše zemlje.
Nastavni planovi i programi usklađeni su sa principima Bolonjske deklaracije, uvođenjem evropskog sistema prenosa bodova ECTS (European Credit Transfer System).
 • Kontinuirani rad na sticanju stručnih poslovnih veština (hard skills) i personalnih poslovnih veština (soft skills) studenata.
 • Konstantno učenje dva strana jezika, po izboru (engleski, nemački, italijanski, španski, ruski i kineski), sa mogućnošću sticanja međunarodno priznatih sertifikata o poznavanju engleskog jezika (British Council), španskog jezika (DELE) i italijanskog jezika (PLIDA).
 • Rad u malim grupama, neposredan kontakt sa predmetnim nastavnicima.
 • Primena stečenih usko-stručnih znanja na aplikacijama poznatih softvera u oblasti finansija i računovodstva u zemlji i inostranstvu, kao što su SAP, Pantheon, Asseco, itd.
 • Praktična provera stečenih znanja, individualna i timska kreacija.
 • Razvoj menadžerskog i preduzetničkog duha.
 • Studentima se obezbeđuje praksa za vreme studija, omogućava im se da kroz različite radionice Centra za razvoj karijere unaprede svoje personalne veštine, ali i kroz obavezne predmete na osnovnim studijama kao što su Razvoj karijere ili Praktičana istraživanja i poslovne veštine, steknu i iskažu svoju kreativnost i sposobnost da reše realne probleme na sebi svojstven način. Takođe, studenti bivaju osposobljeni da shvate da je ceo život čoveka upravo učenje, i da samo oni koji prate promene i prilagođavaju im se, na duge staze, opstaju na tržištu.
(13)

(14)

Poslovna ekonomija

POSLOVNA EKONOMIJA

I godina
 • Ekonomija
 • Kvantitativne metode
 • Osnovi računarske tehnike
 • Engleski jezik 1
 • Psihologija
 • Menadžment
 • Pravo
 • Računovodstvo
II godina
 • Poslovne finansije
 • Marketing
 • Finansijsko izveštavanje
 • Engleski jezik 2
 • Međunarodna ekonomija
 • Marketing usluga
 • Bankarstvo
 • Baze podataka
III godina
 • Monetarna ekonomija
 • Preduzetništvo
 • Revizija
 • Engleski jezik 3
 • I 1 / Drugi strani jezik 1
 • I 2 / Izborni predmet
 • I 3 / Izborni predmet
 • I 4 / Izborni predmet
IV godina
 • I 5 / Izborni predmet
 • I 6 / Izborni predmet
 • I 7 / Izborni predmet
 • Engleski jezik 4
 • IM / Izborni predmet
 • Drugi strani jezik 2
 • DIO / Izborni predmet
 • Praktična istraživanja i poslovne veštine
FINANSIJSKI MENADžMENT

I 1 / Drugi strani jezik
 • Španski jezik 1
 • Italijanski jezik 1
 • Nemački jezik 1
 • Ruski jezik 1
 • Francuski jezik 1
 • Kineski jezik 1
 • Japanski jezik 1
I 2 / Izborni predmet
 • Upravljanje rizikom
 • Portfolio menadžment
 • Monetarno kreditni sistem
I 3 / Izborni predmet
 • Evaluacija i rizik
I 4 / Izborni predmet
 • Fiskalna ekonomija
I 5 / Izborni predmet
 • Medjunarodne finansije
I 6 / Izborni predmet
 • Finansijska tržišta i posrednici
I 7 / Izborni predmet
 • Ekonomsko finansijska analiza
IM / Izborni predmet
 • Korporativne finansije
DIO / Izborni predmet
 • Elektronsko bankarstvo
(15)

RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA I FORENZIKA

I 1 / Drugi strani jezik
 • Španski jezik 1
 • Italijanski jezik 1
 • Nemački jezik 1
 • Ruski jezik 1
 • Francuski jezik 1
 • Kineski jezik 1
I 2 / Izborni predmet
 • Forenzičko računovodstvo
 • Metodologija revizije
 • Interna kontrola i revizija
I 3 / Izborni predmet
 • Ekonomsko finansijske ekspertize i uveravanja
I 4 / Izborni predmet
 • Računovodstvena i revizijska regulativa
I 5 / Izborni predmet
 • Računovodstveni informacioni sistemi
I 6 / Izborni predmet
 • Konsolidovani finansijski izveštaji
I 7 / Izborni predmet
 • Analiza finansijskih izveštaja
IM / Izborni predmet
 • Upravljačko računovodstvo
DIO / Izborni predmet
 • Sistemi obračuna troškova
UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA (HR) I ODNOSIMA SA JAVNOŠĆU (PR)

I 1 / Drugi strani jezik
 • Španski jezik 1
 • Italijanski jezik 1
 • Nemački jezik 1
 • Ruski jezik 1
 • Francuski jezik 1
 • Kineski jezik 1
 • Japanski jezik 1
I 2 / Izborni predmet
 • Menadžment ljudskih resursa
 • Krizni menadžent
 • Analiza PR slučajeva
I 3 / Izborni predmet
 • Internet/web odnosi s javnošću
I 4 / Izborni predmet
 • Selekcija i razvoj kadrova
I 5 / Izborni predmet
 • Upravljanje događajima
I 6 / Izborni predmet
 • Liderstvo
I 7 / Izborni predmet
 • Odnosi sa TV, radio i štampanim medijima
IM / Izborni predmet
 • Organizaciono ponašanje i korporativna kultura
DIO / Izborni predmet
 • Uvod u PR
(16)

(17)

OPIS STUDIJSKOG PROGRAMA MARKETING I TRGOVINA

Studijski program Marketing i trgovina ima za cilj da osposobi studente za obavljanje niza profesionalnih aktivnosti, među kojima su poslovi u oblasti menadžmenta proizvoda i brenda, organizovanja propagandnih kampanja i marketing istraživanja, kao i u oblasti upravljanja nabavkom i prodajom trgovinskih preduzeća, upravljanja uvozom i izvozom. Nastava na ovom studijskom programu je interaktivnog tipa, što podrazumeva konstantnu, aktivnu uključenost studenata u nastavni proces. Ideja je da se studenti motivišu da daju svoj doprinos u samom toku nastave, posebno kroz diskusije, debate, analize problema, ilustracije i praktičnih primera. Važan aspekt nastave čini upotreba case study metodologije. Studenti su u prilici da kroz analizu studija slučaja uspešnih preduzeća iz naše zemlje i sveta, razvijaju sistematičnost i analitičnost u rešavanju problema u realnim poslovnim situacijama. Najdragoceniji aspekt korišćenja case study metdologije u obrazovanju naših studenata, jeste razvijanje specifičnog načina razmišljanja, koji podrazumeva prepoznavanje problema, pronalaženje prioriteta u njihovom rešavanju, kao i pristupa putem kojih se problemi u poslovanju mogu rešavati. Prenoseći im stručna znanja, pomažemo svojim studentima da se izbore sa izazovima savremenog tržišta, kroz razvijanje personalnih poslovnih veština, kritičkog razmišljanja i veština rešavanja problema.

Važan aspekt nastave čini upotreba case study metodologije. Studenti imaju prilike da kroz analize studija slučaja uspešnih preduzeća, iz naše zemlje i sveta, razvijaju sistematičnost i analitičnost u rešavanju poslovnih problema.

ZAŠTO JE ZNAČAJAN STUDIJSKI PROGRAM MARKETING I TRGOVINA?

Studijski program Marketing i trgovina pruža dubok, detaljan uvid u metode i tehnike razmišljanja o problemima i mogućim dešavanjima na savremenim lokalnim tržištima, kao i na svetskom tržištu. Kupac, odnosno potrošač, nalazi se u fokusu poslovnog razmišljanja i kreiranja poslovanja svih ozbiljnih, konkurentnih preduzeća. Na ovom programu studenti se osposobljavaju da razmišljaju o potrošaču i njegovim potrebama, kao i o aktivnoj ulozi marketinga u procesima analize identifikovanja potreba klijenata i pristupanja njihovom zadovoljenju. Poseban akcenat stavljen je na poslovanje trgovinskih preduzeća, koja su uvek ključni „most“ između proizvođača i kupaca. U tom smislu, stečena znanja iz oblasti kanala marketinga, koja se primenjuju između ključnih učesnika na tržištu – proizvođača, trgovinskih preduzeća i kupaca, odnosno potrošača, omogućavaju studentima da razumeju prirodu funkcionisanja poslovnih relacija među pomenutim subjektima, njihove specifičnosti i uloge u savremenoj razmeni roba i usluga.

Trgovinski marketing, pak, pruža detaljan uvid u marketing koncepte koji su ključni za uspešno funkcionisanje trgovinskih preduzeća. Ukoliko se ima u vidu da tek mali broj maloprodajnih lanaca ima veliko učešće na evropskom, odnosno svetskom tržištu, tada je jasna uloga marketinga, kao kreativne metodologije tržišnog nastupa, u stvaranju i održavanju konkurentske pozicije ovih kompanija. Komuniciranje i pregovaranje trgovinskih preduzeća sa njihovim okruženjem, predstavlja ključnu kariku uspostavljanja i održavanja povoljne tržišne pozicije, te se ovoj tematici posvećuje velika pažnja, u okviru istoimenog predmeta.

Ne manje važna, danas je i oblast elektronske trgovine, kao i dobro poznavanje tokova u oblasti međunarodne ekonomije, budući da su u pitanju oblasti bez kojih se ne može zamisliti ozbiljan pristup potrošačima i zadovoljavanju njihovih potreba. Nastava na ovom studijskom programu motiviše studente da razmišljaju i interesuju se za oblasti marketinga, kao i trgovinskog poslovanja, kako bi svoje veštine i stečeno znanje implementirali u praksi. Radionice, u okviru kojih sa studentima rade eksperti iz oblasti maloprodajnog, veleprodajnog poslovanja, marketinških i konsultantskih agencija, pružaju mogućnost upoznavanja tih predstavnika sa kvalitetima i veštinama studenata. Praksa, koja je obavezna za sve studente Poslovnog fakulteta, pa tako i ovog studijskog programa, nudi dubinski uvid potencijalnom poslodavcu u kapacitete naših studenata, nakon koje oni bivaju pozivani na stupanje u radni odnos.
(18)

(19)

Studijski program Marketing i trgovina ima za cilj da osposobi studente u obavljanju niza profesionalnih aktivnosti, među kojima su poslovi iz oblasti menadžmenta proizvoda i brenda, organizovanja propagandnih kampanja i marketing istraživanja, kao i u oblasti upravljanja nabavkom i prodajom trgovinskih preduzeća, upravljanja uvozom i izvozom.

PO ČEMU SE RAZLIKUJE STUDIJSKI PROGRAM MARKETING I TRGOVINA?

Kao i u slučaju studijskog programa Poslovna ekonomija, i nastavni plan i program studijskog programa Marketing i trgovina usklađen je sa principima Bolonjske deklaracije. Uvođenjem i korišćenjem ECTS bodova omogućena je potpuna mobilnost studenata u našoj zemlji, Evropi i svetu. Motivisanje studenata da razvijaju svoje poslovne i personalne veštine u fokusu je rada i saradnje nastavnika i studenata. Štaviše, u pitanju su aktivnosti na kojima se aktivno radi, kako u okviru predavanja i vežbi, tako i kroz radionice i brojne vannastavne aktivnosti koje organizuju profesori i asistenti.
 • Konstantno učenje dva strana jezika, po izboru (engleski, nemački, italijanski, španski, ruski, kineski i japanski), sa mogućnošću sticanja međunarodno priznatih sertifikata o poznavanju engleskog jezika (British Council), španskog jezika (DELE) i italijanskog jezika (PLIDA).
 • Sticanje veština u oblasti promocije, komunikacija, pregovaranja, timskog rada i liderstva, predstavlja kontinuirane aktivnosti u koje su uključeni studenti programa Marketing i trgovina. Za buduće eksperte, u oblasti trgovine, od ključnog je značaja poznavanje pravih načina pregovaranja, ali i afiniteta kada je u pitanju oblik poslovne komunikacije, kao i razvijanje personalnih veština koje su svojstvene njegovoj ličnosti. Predmet Razvoj karijere i poslovnih veština upravo otvara koristan, kreativan prostor, u kojem student istražuje i razvija svoje personalne i poslovne veštine.
Studenti programa Marketing i trgovina razvijaju stručna znanja iz oblasti marketing menadžmenta, trgovinskog poslovanja, komercijale i istraživanja tržišta. Stečena znanja studenti upotrebljavaju i usavršavaju u profesijama kao što su: menadžer prodaje, brend menadžer, menadžer odnosa sa javnošću, menadžer nabavke.

Nastava na ovom studijskom programu je interaktivnog tipa, što podrazumeva konstantnu, aktivnu uključenost studenata u nastavni proces. Ideja je da se kroz diskusije, debate i analiziranje problema, putem ilustracija i praktičnih primera, studenti motivišu i unaprede tok nastave.
(20)

(21)

Marketing i trgovina

MARKETING I TRGOVINA

MARKETING I TRGOVINA I godina
 • Ekonomija
 • Kvantitativne metode
 • Osnovi računarske tehnike
 • Engleski jezik 1
 • Psihologija
 • Menadžment
 • Pravo
 • Računovodstvo
MARKETING I TRGOVINA II godina
 • Poslovne finansije
 • Marketing
 • Finansijsko izveštavanje
 • Engleski jezik 2
 • Međunarodna ekonomija
 • Marketing usluga
 • Bankarstvo
 • Baze podataka
MARKETING I TRGOVINA III godina
 • Kanali marketinga
 • Marketing u trgovini
 • Analiza finansijskih izveštaja u marketingu i trgovini
 • Engleski jezik 3
 • I1/Drugi strani jezik 1
 • I2/Izborni predmet
 • I3/Izborni predmet
 • I4/Izborni predmet
MARKETING I TRGOVINA IV godina
 • I5/Izborni predmet
 • I6/Izborni predmet
 • I7/Izborni predmet
 • Engleski jezik 4
 • I8/Izborni predmet
 • Drugi strani jezik 2
 • I9/Izborni predmet
 • Praktična istraživanja i poslovne veštine
I 1 / Drugi strani jezik
 • Španski jezik 1
 • Italijanski jezik 1
 • Nemački jezik 1
 • Ruski jezik 1
 • Francuski jezik 1
 • Kineski jezik 1
 • Japanski jezik 1
I 2 / Izborni predmet
 • Međunarodni marketing
 • Strategijski menadžment
I 3 / Izborni predmet
 • Marketing istraživanja
 • Marketing menadžment u maloprodaji
I 4 / Izborni predmet
 • Integrisane marketing komunikacije
 • Strategije tržišnog komuniciranja
I 5 / Izborni predmet
 • Advertising
 • Komuniciranje i pregovaranje u trgovini
I 6 / Izborni predmet
 • Digitalni marketing
 • Elektronska trgovina
I 7 / Izborni predmet
 • Odnosi sa javnošću
 • Brend menadžment
I 8 / Izborni predmet
 • Revizija
 • Logistika
I 9 / Izborni predmet
 • Ponašanje potrošača
 • Korporativne finansije
(22)

(23)

Nakon diplomiranja

Prema anketi sprovedenoj među diplomcima koji čine ALUMNI asocijaciju, studenti Univerziteta Singidunum nakon diplomiranja na datom studijskom programu mogu se zaposliti na sledećim pozicijama:

POSLOVNI FAKULTET U BEOGRADU

Poslovna ekonomija

 • Aktuar
 • Analitičar investicija
 • Bankarski službenik
 • Blagajnik- likvidator
 • Broker
 • Saradnik u carini
 • Direktor-koordinator prodaje osiguranja života
 • Finansijski analitičar
 • Finansijski direktor
 • Finansijski kontrolor
 • Hipotekarni savetnik
 • Inokorespodent
 • Istraživanje tržišta
 • Komercijalista
 • Menadžer / savetnik sektora za rad sa klijentima
 • Menadžer faktoringa
 • Menadžer proizvoda
 • Menadžer za razvoj prodajne mreže u osiguravajućim društvima
 • Menadžer/ savetnik kreditnog sektora
 • Menadžer/ savetnik sektora za poslove sa malom privredom
 • Odeljenja za internu obuku kadrova
 • Poreski konsalting
 • Poreski službenik
 • Portfolio menadžer
 • Preduzetnik
 • Procenitelj vrednosti kapitala
 • Procenitelj imovine
 • Procenitelj rizika
 • Procenitelj štete
 • Prodavac bankarskih usluga
 • Profesor na univerzitetu
 • Profesor u srednjoj školi
 • Prokurista
 • Računovođa
 • Revizor
 • Rukovodilac službe kontrolinga
 • Rukovodilac službe logistike
 • Rukovodilac službe za odnose sa javnošću
 • Saradnik za upravljanje rizicima u osiguranju
 • Savetnik/ saradnik za prodaju svih vrsta osiguranja
 • Savetnik/saradnik za prodaju životnih osiguranja
 • Služba interne kontrole
 • Služba ljudskih resursa
 • Specijalista za investicije
 • Šef finansija
 • Šef računovodstva
 • Šef za glavnu knjigu i likvidaturu
 • Šef za izveštavanje i osnovna sredstva
 • Upravljanje projektima
 • Finansijski konsultant
 • Poreski savetnik
 • Revizor
 • Super revizor
 • Rukovodilac interne kontrole
 • Rukovodilac interne revizije
 • Menadžer revizije
 • Menadžer za ljudske resurse
 • Menadžer za upravljanje odnosima sa medijima

Marketing i trgovina

U oblasti trgovine:
 • Referent prodaje
 • Stručni saradnik u prodaji
 • Menadžer prodaje
 • Menadžer ključnih kupaca u trgovini
 • Menadžer za podršku prodaji
 • Trgovački predstavnik
 • Trgovački zastupnik
 • Poslovođa prodajnog objekta
 • Operater call centra
 • Komercijalista
 • Komercijalista za velikoprodaju
 • Komercijalista za maloprodaju
 • Komercijalni direktor
 • Menadžer za unapređenje prodaje
 • Komercijalista u službi nabavke
 • Održavanje kontakta sa dobavljačima u oblasti velikoprodaje
 • Održavanje kontakata sa dobavljačima u oblasti maloprodaje
 • Merchandizer
 • Analitičar koji se bavi analizom finansijskih izveštaja kupaca i prodavaca
 • Analitičar efikasnosti rada trgovine po robama poslovima i prodajnim objektima
 • Menadžer maloprodaje
 • Asistent menadžera prodaje
 • Stručni saradnik na poslovima ljudskih resursa u oblasti trgovine
 • PR u oblasti trgovine
 • Komercijalista u saobraćajnim i špediterskim preduzećima
 • Komercijalista u prometu nekretnina
 • Komercijalista u gradjevinskim preduzećima
 • Komercijalista u javnim nabavkama
 • Referent izvoza
 • Referent uvoza
 • Direktor izvoza
 • Direktor uvoza
 • Rukovodilac ključnih kupaca u inostranstvu
 • Rukovodilac krupnih dobavljača u inostranstvu
 • Rukovodilac stranih direktnih ulaganja
 • Komercijalista u lukama
 • Komercijalista u slobodnim zonama
 • Rukovodilac poslova sa strateškim partnerima - alijansama
 • Saradnik u carini

U oblasti marketinga:
 • Marketing menadžer
 • Pomoćnik marketing menadžera
 • Menadžer odnosa sa klijentima
 • Generalni menadžer marketing agencije
 • Asistent generalnog menadžera marketing agencije
 • Strategijski planer (strategic planer)
 • Menadžer za razvoj novih poslova
 • Brend menadžer
 • Menadžer za marketing istraživanja
 • Marketing istraživač
 • Menadžer za marketing komunikacije
 • Menadžer za usluge kupcima
 • PR u marketing organizacijama
 • Stručni saradnik na poslovima ljudskih resursa u marketing agencijama
 • Menadžer on line reklamnih kampanja
 • Menadžer on line PR kampanja
 • SEO specijalista (menadžer vidljivosti sajta na pretraživačima)

U oblasti oglašavanja:
 • Menadžer za propagandne kampanje
 • Menadžer za prodaju medijskog prostora (oglašavanje)
 • Planer medija, kupac medijskog prostora
 • Saradnik za oblast marketinga
 • Menadžer ključnih klijenata u oglašavanju

U oblasti odeljenja odnosa sa javnošću:
 • Direktor odeljenja za odnose sa javnošću
 • Menadžer za odnose sa medijima

Ostali poslovi:
 • Nastavnik u odgovarajućim srednjim stručnim školama na predmetima iz oblasti marketinga i trgovine
 • Saradnik- organizator javnih skupova, sajmova
 • Koordinator nabavke u javnim preduzećima
 • Šef marketinga i prodaje u javnim preduzećima
 • Ekonomski saradnik u svim ministarstvima
 • Stručni saradnik u Ministarstvu trgovine
 • Načelnik odeljenja za trgovinu pri Ministarstvu trgovine
 • Viši stručni saradnik za funkcionisanje tržišta pri Ministarstvu trgovine
 • Viši stručni saradnik odeljenja za praćenje cena pri Ministarstvu trgovine
 • Stručni saradnik u različitim ministarstvima na poslovima javnih nabavki
 • PR u zdravstvenim institucijama, privatnim školama
 • Stručni saradnik za marketing u privatnim osnovnim i srednjim školama
 • Menadžer sektora nabavke u hotelima
 • Menadžer sektora prodaje u hotelima
 • Menadžer marketinga u hotelima
 • Marketing menadžer turističke agencije
 • Asistent marketing menadžera turističke agencije
(24)

(25)

Upoznajte Univerzitet

OTVORENA VRATA

Od oktobra 2013. do jula 2014. godine, Univerzitet Singidunum otvara svoja vrata za posete budućih studenata i njihovih roditelja. Prilikom posete maturanti mogu da saznaju sve što ih interesuje o Univerzitetu, fakultetima, programima, profesorima, organizaciji, nastavi, studentskom životu i dr. Tom prilikom, oni mogu da obiđu prostorije i da se upoznaju sa profesorima i studentima Univerziteta Singidunum. Na otvorenim vratima dočekaće ih nastavnici i studenti Univerziteta, a samu posetu budući studenti mogu najaviti putem elektronske pošte: otvorenavrata@singidunum.ac.rs ili na telefon: +381 11 3094 094.

DANI MATURANATA

Manifestacija ,,Dani maturanata“ se tradicionalno održava na Univerzitetu Singidunum u cilju dodatne edukacije maturanata, kroz korisna predavanja profesora sa Univerziteta, kao i kroz razmenu iskustva sa studentima. Predavanja profesora sa Univerziteta, kojima prisustvuju maturanti, odnose se na aktuelne teme kao što su motivacija, razvoj karijere, razvoj tehnologije, zdrava ishrana ili neke stručne teme. Do sada je manifestaciji prisustvovalo više od dve i po hiljade učenika srednjih škola. Na sajtu www.upis.singidunum.ac.rs u okviru stranice „Dani maturanata“, budući studenti mogu da pogledaju koja su predavanja aktuelna i da se prijave. Za učešće na manifestaciji „Dani maturanata“, budući studenti se mogu prijaviti i putem telefona: +381 11 3094 094.

STUDENT SAVETNIK

Studenti savetnici su savetnici za sva pitanja o studentskom životu, nastavnim procesima, kao i o drugim pitanjima u vezi sa aktivnostima studenata na Univerzitetu. Oni su tu da budućim studentima pomognu da reše nedoumice o izboru fakulteta i smerova, kao i da podele iskustva o studijama, praksi, razvoju karijere i slično. Studenti savetnici mogu da odgovore na pitanja o programima, da pomognu prilikom kreiranja obrazovnog plana, zasnovanog na specifičnim potrebama i interesima. Na sajtu www.upis.singidunum.ac.rs, u okviru stranice „Student savetnik“, budući studenti mogu da se upoznaju sa svojim kolegama, da ih kontaktiraju putem elektronske pošte ili lično.

ON-LINE UPIS

Sajt Univerziteta www.upis.singidunum.ac.rs je mesto na kojem budući studenti mogu da dobiju sve informacije koje mogu da budu važne prilikom donošenja odluka o izboru fakulteta, kao i da se upoznaju sa svim opcijama i mogućnostima studiranja na Univerzitetu Singidunum.

KANCELARIJA ZA PRIJEM NOVIH STUDENATA

U okviru Studentskog servisa Univerziteta Singidunum postoji i kancelarija za prijem novih studenata, gde budući studenti mogu da dobiju sve informacije o studijama, programima, praksi, razvoju karijere, finansiranju i druge informacije koje su važne prilikom donošenja odluke o izboru fakulteta ili smera. Broj telefona kancelarije je: +381 11 3094 094.

POSETA PREDAVANJIMA STUDENATA

Jedan od najboljih načina da se budući studenti upoznju sa procesom studiranja i da steknu utisak o tome kako izgleda studiranje na Univerzitetu Singidunum jeste prisustvovanje predavanjima koje profesori drže u okviru redovnog plana i programa nastave. Da bi prisustvovali nekom od predavanja budući studenti treba da se prijave na telefon: +381 11 3094 094.

UNIVERZITET U VAŠOJ SREDNJOJ ŠKOLI

Nastavnici Univerziteta Singidunum su, do sada, održali preko hiljadu predavanja i poseta u srednjim školama Srbije. Predavanja se održavaju na zahtev učenika i nastavnika škole, a teme predavanja su: motivacija, razvoj karijere, razvoj tehnologija, zdrava ishrana ili neke stručne teme. Učenici srednjih škola mogu da se raspitaju, kod svojih nastavnika, kada će u njihovoj školi biti održano predavanje kojem mogu prisustvovati.
(26)

(27)

Vaš put do indeksa u 7 lakih koraka

Ukoliko želite da studirate neki od studijskih programa Univerziteta Singidunum potrebno je da prođete 7 koraka:

KORAK 1 / PREDPRIJAVA

Na web sajtu www.upis.singidunum.ac.rs posetite stranicu ON-LINE PRIJAVA preko koje možete izvršiti prijavu za UPIS na fakultet. Kada popunite prijavu, dobićete broj koji predstavlja Vaše korisničko ime za logovanje na aplikaciju, a za lozinku koristite svoj JMBG.

KORAK 2 / PRIJAVA

Sa svojim korisničkim imenom i lozinkom možete se logovati na našu aplikaciju. Kada ste pristupili aplikaciji, birate opciju za koji studijski program želite da preuzmete materijale. Ukoliko ste izabrali studijske programe: POSLOVNA EKONOMIJA, MARKETING I TRGOVINA, TURIZAM I HOTELIJERSTVO, INŽENJERSKI MENADŽMENT prijemni ispit ćete polagati u formi intervjua.

Nakon uspešno završene procedure PRIJAVE, kandidat putem elektronske pošte dobija “Teze za intervju”, a sam prijemni intervju se obavlja u formi razgovora na teme date u "Tezama za intervju".

Ukoliko ste izabrali studijske programe INFORMATIKA I RAČUNARSTVO ili ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO prijemni ispit ćete polagati u formi Testa i Intervjua. Test podrazumeva proveru znanja iz materije koju su kandidati dobili u pripremnim materijalima i izvodi se u elektronskim učionicama. Nakon polaganja testa sa svakim kandidatom se obavlja INTERVJU na teme iz oblasti njegovog/njenog interesovanja, kao i razgovor o motivima za upis željenog fakulteta.

KORAK 3 / PRIJEMNI ISPIT

Prijemni ispiti za Poslovnu ekonomiju, Marketing i trgovinu, Informatiku i računarstvo i Inženjerski menadžment, Elektrotehnika i računarstvo počeće u martu 2014. godine i održavaće se svake subote, prema rasporedu objavljenom na sajtu Univerziteta. Prijemni ispiti za Turizam i hotelijerstvo počinju u aprilu 2014. godine i održavaće se prema rasporedu objavljenom na sajtu Univerziteta.

KORAK 4 / POTPISIVANJE PREDUGOVORA

Kandidat može da potpiše predugovor od trenutka kada položi prijemni ispit do popunjavanja upisnih kvota. Uplatom 10% školarine i potpisivanjem predugovora kandidatima se garantuje mesto za upis na Univerzitetu Singidunum.

KORAK 5 / KONAČNE RANG LISTE

Na osnovu rezultata prijemnog ispita i uspeha iz srednje škole objavljuje se konačna rang lista na sajtu Univerziteta.

KORAK 6 / UPIS

Prilikom upisa potrebno je dostaviti diplomu i svedočanstva za sva 4 razreda srednje škole (original ili overene fotokopije), dve slike 3.5 x 4.5 cm, dokaz o uplati školarine i upisnog materijala i izvod iz matične knjige rođenih.

KORAK 7 / PREUZIMANJE INDEKSA

Indeks se preuzima na dan upisa.
(28)

(29)

BEOGRAD

Ul. Danijelova 32
11000 Beograd, Srbija

Ul. Kumodraška 261a
(Bulevar Peka Dapčevića)
11000 Beograd, Srbija

Tel: 011/30 94 094, 30 93 220
Fax: 011/30 93 294
Email: office@singidunum.ac.rs

NOVI SAD

Ul. Bulevar Mihajla Pupina 4a
21000 Novi Sad, Srbija

Tel: 021/662 19 00
Mob: 065/80 83 151
Email: novisad@singidunum.ac.rs

NIŠ

Ul. Nikole Pašića 28
18000 Niš, Srbija

Tel: 018/20 83 00, 20 83 01
Fax: 018/20 83 01
Email: centarnis@singidunum.ac.rs