(30)

Univerzitet Singidunum

Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment

Dobrodošli u svet uspeha!

(31)

Univerzitet Singidunum

Trebalo bi da ste do sada sigurni da ćete upisati fakultet. Što ranije donesete odluku o tome šta ćete studirati, više ćete imati šanse za uspeh, ne samo na fakultetu nego i u životu. Deo izazova je utvrđivanje šta želite od života. Pored toga, diploma vam pruža više mogućnosti za karijeru i bolju zaradu. Danas je diploma neophodna, kako za ravnopravnu komunikaciju sa ljudima, tako i za ostvarivanje sopstvenih ciljeva.

Izbor fakulteta nije samo izbor mesta gde ćete provesti naredne tri do četiri godine života. To je ujedno odluka o tome kako ćete usmeriti svoj život i koji program će vam najviše pomoći da ostvarite svoje ciljeve. Pre nego što donesete konačnu odluku veoma je važno da budete potpuno sigurni da li je Univerzitet koji želite da upišete akreditovan. Akreditacija je proces u kojem se utvrđuje da li visokoškolska ustanova ispunjava standarde za obavljanje posla vezanog za studije (osnovne, strukovne,specijalističke, master i doktorske) tj. da li su studijski programi u skladu sa standardima.Ovaj vodič je dizajniran tako da vam pomogne da na vreme napravite pravi izbor.

DOBRODOŠLI NA PUT USPEHA

Dragi budući studenti,

Ovih dana je pred vama važna odluka. To je odluka o nastavku obrazovanja koja će uticati na vaš budući profesionalni život, na planove koje imate. Univerzitetska diploma je značajna za početak vaše karijere. Ona svedoči odakle dolazite, od koga ste učili, koliko ste mogli da naučite i da li ste spremni za sledeći izazov – zaposlenje. Diploma svedoči o vama, ali i o nama koji treba da vam prenesemo potrebna znanja za budućnost. Mi na Univerzitetu Singidunum svesni smo da snosimo deo odgovornosti za vašu budućnost.

Cilj nam je da na našem Univerzitetu steknete obrazovanje i praktične veštine koje će vam omogućiti da pravite i ostvarujete velike planove. Zato svakodnevno, sa svojim kolegama profesorima iz zemlje i sveta, radimo na tome da po završetku studija u rukama držite diplomu na koju ste ponosni i koju cene svi koji su deo vaših planova za budućnost.

Dobrodošli na Univerzitet Singidunum!
(32)

Univerzitet Singidunum

Studijski programi integrisanih fakulteta Univerziteta Singidunum

POSLOVNI FAKULTET U BEOGRADU

Poslovna ekonomija
Izborne opcije:

 • Finansijski menadžment;
 • Računovodstvo, revizija i forenzika;
 • Upravljanje ljudskim resursima (HR) i odnosima sa javnošću (PR).

Marketing i trgovina


FAKULTET ZA TURISTIČKI I HOTELIJERSKI MENADŽMENT

Turizam i hotelijerstvo
Izborne opcije:

 • Turizam;
 • Hotelijerstvo;
 • Gastronomija;
 • Tourism and Leisure Management.
  (u saradnji sa IMC FH University Krems, Austrija)

FAKULTET ZA INFORMATIKU I RAČUNARSTVO

Informatika i računarstvo
Izborne opcije:


TEHNIČKI FAKULTET

Inženjerski menadžment
Izborne opcije:

 • Industrijski dizajn;
 • Upravljanje kvalitetom;

Elektrotehnika i računarstvo
Izborne opcije:

 • Računarska tehnika i elektronika;
 • Softversko inženjerstvo;
 • Računarska grafika;
(33)

Moj pravi izbor

Imajući u vidu da se društveni, ekonomski i kulturni progres zasniva na razvoju i unapređenju visokog obrazovanja, misija Univerziteta Singidunum je da omogući najviše akademske standarde i obezbedi sticanje znanja i veština u skladu sa potrebama društva i planiranim nacionalnim razvojem.

Na fakultetima Univerziteta Singidunum organizuju se osnovne akademske trogodišnje i četvorogodišnje studije, kao i poslediplomske jednogodišnje, odnosno dvogodišnje master studije i trogodišnje doktorske studije.

Univerzitet je akreditovan za tri polja naučnoistraživačkog delovanja za osnovne, master i doktorske studije i to za društveno-humanističke, tehničke nauke i prirodnomatematičke nauke. Nastavni planovi i programi usklađeni su sa principima Bolonjske deklaracije uvođenjem evropskog sistema prenosa bodova (ECTS - European Credit Transfer System) savremenog načina organizovanja nastave i sistema evaluacije rada predavača. Studijski programi su prilagođeni potrebama poslovnog okruženja. Nastavu izvodi peko 200 uglednih profesora iz zemlje i inostranstva, u kvalitetnom i modernom prostoru. Univerzitet ima uspešnu saradnju sa brojnim visokoškolskim institucijama iz Evrope, Azije i SAD-a, kao i partnerstvo sa vodećim predstavnicima poslovnog sveta Srbije.

Praktične vežbe iz informatičkih predmeta usaglašene su sa programom za sticanje ECDL (European Computer Driving Licence) sertifikata u okviru evropske inicijative za standardizaciju obuke i testiranja znanja rada na računaru. Na integrisanom Univerzitetu Singidunum postoji mogućnost studiranja putem interneta (Distance Learning System).

KVALITET

Svi studijski programi su akreditovani, a Univerzitet Singidunum ima jasno definisanu Strategiju kvaliteta u kojoj i vi, kao studenti, učestvujete u procesu stalnog unapređenja kvaliteta studija.

OBJEKTIVNO OCENJIVANJE STUDENATA

Naši studenti se ocenjuju prema javno objavljenim kriterijumima i pravilima, a procedure su prilagođene savremenom načinu polaganja ispita.

GRADIVO PRILAGOĐENO TRŽIŠTU

Nastavnici prilagođavaju svoja predavanja i udžbenike savremenim uslovima i potrebama tržišta. Naši studenti, za vreme studija, dobijaju sva teorijska i praktična znanja i veštine potrebne za zaposlenje, odmah nakon studija.

ADMINISTRACIJA U SLUŽBI STUDENATA

Na vama je samo da učite, jer su zahvaljujući informacionom sistemu, Studentskom servisu i zaposlenima na Univerzitetu, svi procesi maksimalno pojednostavljeni.

PRAKSA PRE SVEGA

Na Univerzitetu Singidunum studentska praksa jeste prioritet i zbog toga smo povezani sa privredom i državnim institucijama. Na taj način, naši studenti imaju bolji položaj na tržištu rada.

MOBILNOST

Stalni rad na uspostavljanju međunarodne saradnje, na svim nivoima, omogućava studentima Univerziteta Singidunum lakše učešće u razmeni studenata, u okviru evropskog obrazovnog prostora, što u velikoj meri povećava šanse za njihovo zaposlenje kako u zemlji tako i u inostranstvu.

INFORMACIONI SISTEM

Omogućava studentima i njihovim roditeljima elektronsku prijavu ispita, pregled rezultata predispitnih aktivnosti i rezultata ispita, praćenje evidentiranih uplata, evaluaciju nastavnog kadra i uslova studiranja, odabir izbornih predmeta i direktan pristup studentskoj elektronskoj pošti.
(34)

(35)

7 zlatnih pravila

PRAVILO 1 / AKREDITACIJA

Pre nego što donesete konačnu odluku veoma je važno da budete potpuno sigurni da li je Univerzitet, odnosno fakultet, koji želite da upišete akreditovan. Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta osnovana od strane Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje (www.kapk.org) objavila je dokument „Vodič kroz akreditovane studijske programe na visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji“. Možete da pogledate Vodič i saznaćete koji su Univerziteti, odnosno fakulteti, akreditovani za obavljanje delatnosti. Akreditacija je proces u kome se utvrđuje da li visokoškolska ustanova ispunjava standarde za obavljanje delatnosti, tj. da li su studijski programi u skladu sa standardima. Posle procesa akreditacije Ministarstvo prosvete i nauke proverava uslove rada fakulteta i izdaje Dozvolu za rad. Veoma je važno da fakultet koji želite da upišete poseduje i Uverenje o akreditaciji i Dozvolu za rad.

PRAVILO 2 / SAJT FAKULTETA

Svaki fakultet ima svoj sajt na kojem možete pronaći mnoge korisne informacije, koje vam mogu pomoći prilikom izbora fakulteta. Proučite strukturu studijskih programa, odnosno pregledajte predmete koji se izučavaju na pojedinim studijskim programima, i uverite se da su u skladu sa potrebama vaše buduće karijere. Pogledajte strukturu profesora i saradnika koji predaju na toj visokoškolskoj ustanovi. Proučite vesti na sajtu i uverite se da su aktuelne i raznovrsne. Proverite da li na sajtu postoje pravilnici i uputstva za studiranje, kao i druge preporuke na osnovu kojih, sa sigurnošću, možete zaključiti da fakultet ima odgovoran i profesionalan odnos prema studentima.

PRAVILO 3 / POSETITE FAKULTET

Nikada nemojte donositi konačan izbor pre nego što prethodno posetite fakultet koji želite da upišete. Bez obzira na to što mislite da dobro poznajete fakultet za koji ste se odlučili, možete mnogo toga saznati time što ćete provesti nekoliko sati u zgradi fakulteta. Dobro bi bilo da sa sobom povedete i nekog od članova svoje porodice, jer ćete kasnije sa njima moći da razmenite utiske. Na Univerzitetu Singidunum postoje „Otvorena vrata“ za prijem novih studenata, pa bi bilo dobro da unapred najavite posetu. Prilikom posete bićete u mogućnosti da uvidite ključne razlike između fakulteta i tek tada ćete znati koji je pravi izbor za vas.

PRAVILO 4 / KVALITET

Ponekad donosimo odluku o izboru fakulteta samo na osnovu predubeđenja, a da prethodno nismo proverili da li ona odgovara istini. Na primer, ukoliko su vaši roditelji, ili neko koga poznajete, studirali na jednom od fakulteta koji je ušao u vaš uži izbor, bilo bi dobro da zajedno proverite koliko su se stvari promenile, da li su nekada dobri fakulteti išli u korak sa vremenom i da li primenjuju savremene metode rada. Ako je odgovor NE, onda je na vama da izaberete onaj fakultet koji može da vas pripremi za budućnost, obezbedi praksu, pored teorijskih pruži i praktična znanja, motiviše vas da savladate najmanje dva strana jezika, pomogne vam da izgradite karijeru i da se zaposlite. Pored toga, raspitajte se kakav je informacioni sistem i kako su organizovani administrativni poslovi, da li su konsultacije redovne i da li postoji dodatna nastava. Kvalitet Univerziteta Singidunum, dobitnika nagrade Brand Leader za 2012. godinu, prepoznali su i ocenili studenti, partneri, poslovna i akademska zajednica, a potvrdili rezultati nezavisnih istraživanja. Birajte KVALITET!

PRAVILO 5 / ŠKOLARINA

Značajno je da proverite šta je sve uključeno u cenu školarine na pojedinim fakultetima, kako biste unapred mogli da planirate. Na fakultetima Univerziteta Singidunum u cenu školarine su uračunati udžbenici, a poverenje se gradi i na taj način što se cena školarine ne menja do kraja studentovog školovanja.

PRAVILO 6 / ISTRAŽITE

Istražite, raspitajte se, proverite i uverite se da li je realnost u skladu sa vašim mišljenjem. Mnogi ljudi će vam reći za neki fakultet „tamo se ništa ne uči“, „previše je teško“, ili „previše je skupo“, a da zaista nisu upoznati sa činjenicama. Ne prihvatajte ovakve generalizacije, bez dokaza. Veoma je važno da se raspitate kakva su iskustva studenata koji trenutno studiraju na određenom fakultetu. Potražite na Univerzitetu Singidunum »Studenta savetnika« koji će vam pomoći da dobijete odgovore na sva pitanja u vezi sa vašim studentskim životom.

PRAVILO 7 / DONESITE ODLUKU

Kada ste istražili sve mogućnosti kvalitetnog obrazovanja, vreme je da donesete odluku. Važno je da upišete fakultet na kojem postoji svest o tome da su zaposleni na fakultetu delom odgovorni za vašu budućnost, jer vaš univerzitet treba da ima za cilj sticanje obrazovanja i praktičnih veština, koje će vam omogućiti da pravite i ostvarite velike planove.
(36)

(37)

Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment

REČ DEKANA

Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment Univerziteta Singidunum jednu deceniju uspešno obrazuje stručnjake za obavljanje menadžerskih poslova u oblasti turizma i hotelijerstva. Fakultet je osnovan rešenjima Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije od 19. juna i 06. oktobra 2003. godine. Prva generacija studenata upisana je na prvu i treću godinu studija u oktobru 2003. godine. Interesovanje za studije na Fakultetu do sada je bilo izrazito, a Univerzitet Singidunum je jedini privatni univerzitet u Srbiji koji priprema visokostručne kadrove za oblast turizma i hotelijerstva. Sada na Fakultetu studira preko 2.300 studenata, a broj onih koji su diplomirali trenutno iznosi 2.250.

Razvijajući svoju edukativnu delatnost, Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment, kao deo integrisanog Univerziteta Singidunum, se uključio u obrazovne procese koji se odvijaju u celom svetu. Fakultet i Univerzitet Singidunum postali su 2005. godine pridruženi član Svetske turističke organizacije (UNWTO), a početkom 2007. godine dobili su status regionalne referentne biblioteke Svetske turističke organizacije.

Univerzitet Singidunum je ostvarenje višegodišnjeg nastojanja uglednih profesora državnih fakulteta da se u visoko obrazovanje implementiraju savremeni standardi.
Takođe, 2011. godine Fakultet je stekao veoma važan sertifikat pod nazivom TEDQUAL, u okviru Svetske turističke organizacije kojim je, između ostalog, omogućeno da Fakultet i Univerzitet izvode nastavu na engleskom jeziku na osnovnim i master studijama. Ovo iskustvo je poslužilo za organizovanje nastave koja se u saradnji sa Univerzitetom iz Kremsa (Austrija) izvodi na engleskom jeziku, a koja se takođe planira i za studije turizma i hotelijerstva za grupu studenata iz Angole.

Fakultet je, u okviru integrisanog Univerziteta Singidunum, svojevremeno akreditovan od strane resornog ministarstva i za naučno-istraživački rad. Obimna saradnja ostvaruje se sa srodnim fakultetima i univerzitetima iz Italije, Španije, Švajcarske, SAD, Slovenije, Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i sa univerzitetima drugih zemalja. Za uspešan rad i zapažene rezultate u oblasti visokoškolskog obrazovanja i naučno-istraživačkog rada, Fakultet i Univerzitet dobili su više značajnih nagrada i priznanja nacionalnog i regionalnog karaktera.

Prof. dr Krunoslav Čačić
Dekan
Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment

ULOGA FTHM U DRUŠTVU I NJENO OSTVARIVANJE

Naš cilj je da studenti steknu znanja i veštine potrebne za rad u institucijama koje se bave turizmom, državnim organima, turističkim agencijama, hotelima, restoranima, drugim organizacijama i preduzećima od značaja za razvoj turizma. Diplomirani studenti imaju brojne mogućnosti u pogledu zapošljavanja, ne samo u oblasti turizma i hotelijerstva, već i u drugim oblastima kao što su: trgovina, saobraćaj, bankarstvo,
(38)

osiguravajuće kompanije, veća proizvodna preduzeća zainteresovana za plasman svojih proizvoda preko turizma. U pitanju su visoko stručni poslovi iz oblasti upravljanja, marketinga i drugih domena poslovanja. Veliki broj naših studenata se, odmah nakon diplomiranja, zaposlio u turističkoj privredi i u brojnim neprivrednim organizacijama. Značajan broj studenata se veoma brzo stručno razvijao i napredovao do odgovarajućih menadžerskih funkcija i važnih poslovnih pozicija. Njihova opredeljenja ka daljem usavršavanju i razvoju vidljiva su i kroz orijentaciju na master i doktorske studije na Univerzitetu Singidunum i drugim fakultetima i univerzitetima, uključujući i prestižne visokoškolske institucije u razvijenim turističkim zemljama Evrope i sveta. Završetkom studija na Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžment stiče se zvanje diplomiranog ekonomiste i u skladu sa principima Bolonjske deklaracije i Evropskog sistema prenosa bodova (ECTS – European Credit Transfer System) dobija 240 bodova kredita. Zvanje diplomiranog ekonomiste je jasno određeno i prepoznatljivo u celom svetu.

Ono omogućava da sklonosti i sposobnosti koje poseduje svršeni student, a koje je on najvećim delom razvijao, sticao i ispoljavao tokom studija, obezbede uspešno uključivanje mladih i obrazovanih stručnjaka u radne procese turističke i ukupne privrede i društva u celini. Tako se ostvaruje i misija koju Fakultet i Univerzitet Singidunum imaju u visokom obrazovanju stručnjaka za oblast turizma i hotelijerstva. Oni se pre svega usmeravaju ka oblasti koja ima izrazite potencijale u Srbiji. Takođe, postoji izrazita potreba za obrazovanim stručnjacima ovog nivoa, koji će na međunarodnom i domaćem tržištu osetno povećavati konkurentnost našeg turizma i kompetentno doprineti njegovoj daljoj afirmaciji i razvoju u celini.
Na fakultetima Univerziteta Singidunum studira preko 10.000 studenata. Integrisani Univerzitet raspolaže sa oko 20.000 m2 kvalitetnog prostora, koji je opremljen potrebnom računarskom i internet infrastrukturom, audio-video i drugom opremom neophodnom za savremenu realizaciju nastavnih aktivnosti.

STUDIJSKI PROGRAM TURIZAM I HOTELIJERSTVO

U skladu sa prethodno iznetim, studijski program Turizam i hotelijerstvo je koncipiran po uzoru na vodeće evropske fakultete za oblast turističkog i hotelijerskog menadžmenta, pri čemu su korišćena i dosadašnja iskustva u našoj zemlji. Predavanja, vežbe i druge nastavne aktivnosti su osmišljeni tako da omoguće formiranje visokoobrazovanih kadrova koji mogu da budu kompetentni i konkurentni u savremenom tržišnom poslovanju i njegovom okruženju. Studijski program je jedinstven, a kroz izborne predmete omogućava usmeravanje studenta ka sledećim izbornim opcijama:
 • Turizam
 • Hotelijerstvo
 • Gastronomija


Studiranje se odvija u kvalitetnim uslovima sa savremenom elektronskom opremom, bibliotekom, restoranom, parking prostorom i bankom. Uz okupljanja u svetski afirmisanim udruženjima ili u odgovarajućim studentskim organizacijama, studenti mogu da se uključe i u sportske ekipe koje se takmiče u muškoj i ženskoj konkurenciji u univerzitetskim ligama. Sa navedenim zahtevima u edukovanju sposobnih i za rad u turizmu i hotelijerstvu motivisanih stručnjaka, usklađena je i struktura i kvalitet nastavnog kadra i ukupnog kolektiva zaposlenih na Univerzitetu Singidunum. Kvalitet nastavnika, školovanih i radno obučavanih na renomiranim univerzitetima u našoj, a takođe i u drugim zemljama, čini garanciju da će kod mladih intelektualaca uspeti da razviju i stručne i personalne poslovne veštine.
(39)

(40)

Turizam i hotelijerstvo

TURIZAM I HOTELIJERSTVO

TURIZAM I HOTELIJERSTVO I godina
 • Ekonomija
 • Sociologija
 • Ekonomika turizma
 • Kvantitativne metode
 • Računovodstvo
 • Poslovna informatika
 • Engleski jezik 1
 • I 1 / Drugi strani jezik 1
TURIZAM I HOTELIJERSTVO II godina
 • Menadžment
 • Marketing
 • I 2 / Izborni predmet
 • Pravo sa osnovima prava Evropske unije
 • Turizam i prostor
 • Marketing usluga
 • Engleski jezik 2
 • Drugi strani jezik 2
TURIZAM I HOTELIJERSTVO III godina
 • Hotelsko poslovanje
 • Poslovanje turističkih agencija i
 • organizatora putovanja
 • I 3 / Izborni predmet
 • Poslovno pravo
 • Informacioni sistemi u turizmu i hotelijerstvu
 • Marketing u turizmu i hotelijerstvu
 • Engleski jezik 3
 • Drugi strani jezik 3
 • Stručna praksa za oblast turizma ili hotelijerstva
TURIZAM I HOTELIJERSTVO IV godina
 • Principi ishrane i rekreacije
 • Ponašanje i zaštita potrošača u turizmu
 • I 4 / Izborni predmet
 • I 5 / Izborni predmet
 • I 6 / Izborni predmet
 • Engleski jezik 4
 • Drugi strani jezik 4
 • Praktična istraživanja i poslovne veštine
Na Univerzitetu Singidunum do sada je diplomiralo oko šest hiljada studenata.

TURIZAM

I 1 / Drugi strani jezik
 • Španski jezik 1
 • Italijanski jezik 1
 • Nemački jezik 1
 • Ruski jezik 1
 • Francuski jezik 1
 • Kineski jezik 1
I 2 / Izborni predmet
 • Menadžment turističke destinacije
I 3 / Izborni predmet
 • Finansijsko poslovanje u turizmu
I 4 / Izborni predmet
 • Menadžment prirodnih i kulturnih resursa
I 5 / Izborni predmet
 • Ekonomsko-finansijska analiza u turizmu
I 6 / Izborni predmet
 • Tematski turizam
(41)

Nastavni planovi i programi usklađeni su sa principima Bolonjske deklaracije, uvođenjem evropskog sistema prenosa bodova ECTS (European Credit Transfer System).

HOTELIJERSTVO

I 1 / Drugi strani jezik
 • Španski jezik 1
 • Italijanski jezik 1
 • Nemački jezik 1
 • Ruski jezik 1
 • Francuski jezik 1
 • Kineski jezik 1
I 2 / Izborni predmet
 • Upravljanje ljudskim resursima u hotelijerstvu
I 3 / Izborni predmet
 • Finansijsko poslovanje u hotelijerstvu
I 4 / Izborni predmet
 • Projektovanje i izgradnja u hotelijerstvu
I 5 / Izborni predmet
 • Ekonomsko-finansijska analiza u hotelijerstvu
I 6 / Izborni predmet
 • Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu
GASTRONOMIJA

I 1 / Drugi strani jezik
 • Španski jezik 1
 • Italijanski jezik 1
 • Nemački jezik 1
 • Ruski jezik 1
 • Francuski jezik 1
 • Kineski jezik 1
I 2 / Izborni predmet
 • Menadžment turističke destinacije
 • Upravljanje ljudskim resursima u hotelijerstvu
I 3 / Izborni predmet
 • Gastronomija
I 4 / Izborni predmet
 • Tehnologija životnih namirnica
I 5 / Izborni predmet
 • Ekonomsko-finansijska analiza u hotelijerstvu
I 6 / Izborni predmet
 • Restoraterstvo
Praktične vežbe iz informatičkih predmeta usaglašene su sa programom za sticanje European Computer Driving Licence (ECDL) u okviru evropske inicijative za standardizaciju obuke i testiranja znanja rada na računaru. Na integrisanom Univerzitetu Singidunum postoji i mogućnost studiranja putem interneta Distance Learning System (DLS).
(42)

(43)

ZNAČAJ STUDIJSKOG PROGRAMA TURIZAM I HOTELIJERSTVO I NJEGOVE SPECIFIČNOSTI

Značaj ovog studijskog programa ogleda se u tome što u našoj zemlji postoje izrazite potrebe za visokostručnim kadrovima. Tržište rada koje studente usmerava na poslove u turizmu i hotelijerstvu predstavlja važnu polugu za uspešnost cele oblasti. Jedinstveni studijski program sa navedenim izbornim opcijama ostvaruje se kroz uspostavljanje i doslednu primenu dve velike grupe poslovnih veština koje se međusobno prožimaju i čine temelj obrazovnog sistema integrisanog Univerziteta Singidunum. Reč je o stručnim poslovnim veštinama, tj. stručnim znanjima i personalnim poslovnim veštinama.

STRUČNE POSLOVNE VEŠTINE

Stručna znanja podrazumevaju, pre svega, edukaciju naših studenata, u skladu sa potrebama privrede, kroz predavanja, vežbe i druge nastavne aktivnosti. Znanje, menadžerske tehnike i alati, poznavanje teorijsko-metodoloških disciplina i postupaka omogućavaju studentima da dobro upoznaju tržišne tendencije i odnose u turizmu, kao i probleme upravljanja istima.

Strani jezici su imperativ uspešnog rada u turizmu i hotelijerstvu. Dobro poznata izreka „vrediš onoliko koliko jezika govoriš“ se najbolje razume upravo u ovoj oblasti. Dobro poznavanje stranih jezika omogućava svestranu komunikaciju i izgradnju sopstvene kompetentnosti u poslovnoj karijeri. U ovom pravcu deluje i Centar za strane jezike Univerziteta Singidunum, koji našim studentima obezbeđuje bazu za ovaj domen ličnog usavršavanja.

Poznavanje rada na računaru i primena IT tehnologije je u savremenom poslovanju uslov opstanka i uspeha. Promocija, prodaja, ali i tok robe i usluga unutar savremene turističke organizacije (preduzeća), upravljanje ljudskim resursima, finansijsko izveštavanje, danas se ne mogu zamisliti bez efikasnog informacionog sistema i ljudi koji su obučeni za njihovo korišćenje.
Dodatna obuka studenata je, veoma raznovrsna. To se odnosi kako na specijalizovane sertifikate vezane za upotrebu računara (Galileo, Amadeus, Micros Fidelio), tako i na mogućnosti polaganja ispita za dobijanje sertifikata stranih jezika u okviru British Council-a, Gete instituta, Instituta Servantes, PLIDA, itd. Svi navedeni sertifikati se mogu steći na Univerzitetu Singidunum, što studentima Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment omogućava proširivanje znanja koja neposredno uče na časovima, korišćenjem odgovarajućih udžbenika.

Svi pomenuti oblici sticanja znanja imaju zajednički cilj: da se obezbedi kvalitet nastavnog procesa i obrazovanja. Taj kvalitet se ogleda u sposobnosti Fakulteta i Univerziteta u celini da izađu u susret potrebama i zahtevima studenata i da na toj osnovi grade ambijent u kome će korisnici naših usluga videti privlačno područje svog boravka na studijama.

PERSONALNE POSLOVNE VEŠTINE

Personalne poslovne veštine (soft skills) su složena znanja i veštine koje ukazuju na sposobnost pojedinca da kroz intelektualne, emocionalne, socijalne i druge komponente uspešno primeni stečena znanja i da obavi zadatke koji su karakteristični (naročito za menadžere) u savremenim poslovnim uslovima. Ova vrsta poslovnih veština treba da, na znatno raznovrsnijoj osnovi, obezbedi razvoj zasnovan na znanju i stalno (doživotno) učenje. Personalne poslovne veštine su u turizmu i hotelijerstvu posebno značajne, zbog izrazite interpersonalnosti usluga. Odnosno, zbog interakcije, između davalaca usluga i njihovih korisnika, koja je stalna i velikim delom zasnovana na psihološkim, sociološkim i drugim komponentama.
(44)

(45)

Personalne poslovne veštine se stiču i uče kroz:

Studentsku praksu koja je veoma razvijena na Fakultetu i Univerzitetu Singidunum. Ona se, svojim obimom i ukupnom organizacijom rada u turističkoj privredi i brojnim drugim organizacijama, ostvaruje kroz konkretna osposobljavanja naših studenata da upoznaju savremeno turističko poslovanje i da se u njemu snalaze. Univerzitet Singidunum ima oko 400 potpisanih sporazuma o saradnji sa preduzećima i organizacijama u našoj i drugim zemljama, a Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment ima 230 takvih sporazuma. Na principu mentorskog rada i obavljanja konkretnih poslova u preduzeću studenti stiču priliku da se predstave svojim potencijalnim poslodavcima, a to se pokazalo i kao dobar kanal njihovog trajnijeg uključivanja u procese rada u turizmu. Međutim, studentska praksa na Fakultetu ima i druge oblike, kao što su: dolasci uglednih privrednika i stručnjaka na časove predavanja i vežbi, učešće naših studenata na brojnim manifestacijama u Beogradu i celoj Srbiji (sajmovi, međunarodne kulturne, sportske i druge manifestacije), zatim stručne ekskurzije koje se jednom godišnje organizuju, a od kojih je posebno značajna stručna ekskurzija za apsolvente Fakulteta sa posetom najvećoj turističkoj berzi sveta – Berlinskoj berzi, itd.

Životne i poslovne veštine u silabusima predmeta. One su izuzetno važne za svakog budućeg diplomiranog ekonomistu i za njegov rad u turizmu. Imaju širi dijapazon psiholoških komponenti koje studentu treba da omoguće uspešnu komunikaciju u poslu i upravljanje situacijama koje su u turizmu veoma prisutne. Reč je o etičnosti i profesionalizmu u obavljanju posla; o poverljivosti i diskreciji kada se koriste informacije o potrošačima ili dobavljačima i partnerima; o odgovornosti prema gostima, sopstvenoj instituciji i odgovornosti prema društvu. U istom kontekstu je i veština rešavanja mogućih konflikata u preduzeću; zatim osposobljavanje studenata da kao budući menadžeri motivišu svoje zaposlene; da nauče kako se upravlja stresom koji je karakterističan u današnjim uslovima; da uvek i stalno teže ka timskom radu i da imaju u vidu da sve pomenuto treba da vodi ka zadovoljenju turističkih potrošača, sa kojima će po završetku studija raditi i svakodnevno komunicirati.

Centar za razvoj karijere, u okviru Univerziteta Singidunum, pomaže studentima da dodatno razviju i usavrše personalne poslovne veštine. Izbor karijere i veštine upravljanja karijerom su od velikog značaja u radnom i životnom ciklusu. Pomoć pri odlučivanju, vezanom za karijeru, usmeravanje na područja gde se personalne veštine mogu najbolje izraziti, svakako je izuzetno važna za studente i za njihovu životnu i radnu orijentaciju.
(46)

(47)

Nakon diplomiranja

Prema anketi sprovedenoj među diplomcima koji čine ALUMNI asocijaciju, studenti Univerziteta Singidunum nakon diplomiranja na datom studijskom programu mogu se zaposliti na sledećim pozicijama:

FAKULTET ZA TURISTIČKI I HOTELIJERSKI MENADŽMENT

 • Generalni menadžer hotela
 • Asistent generalnog menadžera
 • Menadžer recepcije (Front office)
 • Marketing menadžer
 • Menadžer za odnose sa javnošću (PR)
 • Menadžer sektora za ljudske resurse (HR)
 • Menadžer sektora hrane i pića (F&B)
 • Menadžer sektora plana i analize
 • Menadžer sektora nabavke i prodaje
 • Menadžer interne kontrole u hotelu
 • Menadžer interne revizije u hotelu
 • Rukovodilac turističke agencije i njenih funkcija (centralnog bukinga, kreiranja paket aranžmana i drugih) ili njenih organizacionih jedinica
 • Rukovodilac sektora turističkih agencija (kongresni turizam, banjski turizam, avanturistički turizam, turizam za mlade i sl.)
 • Marketing menadžer turističke agencije
 • Menadžer prodaje u turističkim agencijama
 • Menadžer Call centra turističke agencije
 • Menadžeri Internet marketinga
 • Rukovodilac rent-a-car agencije ili njenih organizacionih jedinica
 • Menadžeri u Avio-kompanijama
 • Menadžeri u oblasti keteringa
 • Menadžeri u Globalnim distribucionim sistemima
 • Menadžeri u Kruzing kompanijama
 • Menadžeri Wellness centara
 • Rukovodioci u turističkim organizacijama ili sektorima za određene vidove turizma
 • Menadžeri u kongresnim biroima i centrima
 • Rukovodioci u nacionalnim parkovima Menadžeri u Aqua parkovima
 • Menadžeri tematskih parkova
 • Rukovodioci sektora za turizam u saobraćajnim preduzećima
 • Rukovodioci komercijalnih poslova u saobraćajnim preduzećima
 • Rukovodilac atraktivnosti vezanih za turizam
 • Menadžeri etno sela
 • Menadžeri poslovnih putovanja u velikim korporacijama
 • Menadžeri u destinacijskim menadžment kompanijama
 • Istraživač-analitičar u preduzećima turističke i srodne privrede kao i u drugim organizacijama na raznim nivoima
 • Saradnik na poslovima iz oblasti turizma u javnom sektoru
 • Koordinator poslova u organizacijama i organima javnog sektora
 • Saradnik-organizator javnih skupova, sajamskih, muzičkih, sportskih i drugih manifestacija
 • Nastavnik u odgovarajućim stručnim školama
(48)

(49)

Upoznajte Univerzitet

OTVORENA VRATA

Tokom cele školske godine vrata Univerziteta Singidunum otvorena su za posete budućih studenata i njihovih roditelja. Prilikom posete maturanti mogu da saznaju sve što ih interesuje o Univerzitetu, fakultetima, programima, profesorima, organizaciji, nastavi, studentskom životu i dr. Tom prilikom, oni mogu da obiđu prostorije i da se upoznaju sa profesorima i studentima Univerziteta Singidunum. Na otvorenim vratima dočekaće ih nastavnici i studenti Univerziteta, a samu posetu budući studenti mogu najaviti putem elektronske pošte: otvorenavrata@singidunum.ac.rs ili na telefon: +381 11 3094 094.

DANI MATURANATA

Manifestacija ,,Dani maturanata“ se tradicionalno održava na Univerzitetu Singidunum u cilju dodatne edukacije maturanata, kroz korisna predavanja profesora sa Univerziteta, kao i kroz razmenu iskustva sa studentima. Predavanja profesora sa Univerziteta, kojima prisustvuju maturanti, odnose se na aktuelne teme kao što su motivacija, razvoj karijere, razvoj tehnologije, zdrava ishrana ili neke stručne teme. Do sada je manifestaciji prisustvovalo više od dve i po hiljade učenika srednjih škola. Na sajtu www.upis.singidunum.ac.rs u okviru stranice „Dani maturanata“, budući studenti mogu da pogledaju koja su predavanja aktuelna i da se prijave. Za učešće na manifestaciji „Dani maturanata“, budući studenti se mogu prijaviti i putem telefona: +381 11 3094 094.

STUDENT SAVETNIK

Studenti savetnici su savetnici za sva pitanja o studentskom životu, nastavnim procesima, kao i o drugim pitanjima u vezi sa aktivnostima studenata na Univerzitetu. Oni su tu da budućim studentima pomognu da reše nedoumice o izboru fakulteta i smerova, kao i da podele iskustva o studijama, praksi, razvoju karijere i slično. Studenti savetnici mogu da odgovore na pitanja o programima, da pomognu prilikom kreiranja obrazovnog plana, zasnovanog na specifičnim potrebama i interesima. Na sajtu www.upis.singidunum.ac.rs, u okviru stranice „Student savetnik“, budući studenti mogu da se upoznaju sa svojim kolegama, da ih kontaktiraju putem elektronske pošte ili lično.

ON-LINE UPIS

Sajt Univerziteta www.upis.singidunum.ac.rs je mesto na kojem budući studenti mogu da dobiju sve informacije koje mogu da budu važne prilikom donošenja odluka o izboru fakulteta, kao i da se upoznaju sa svim opcijama i mogućnostima studiranja na Univerzitetu Singidunum.

KANCELARIJA ZA PRIJEM NOVIH STUDENATA

U okviru Studentskog servisa Univerziteta Singidunum postoji i kancelarija za prijem novih studenata, gde budući studenti mogu da dobiju sve informacije o studijama, programima, praksi, razvoju karijere, finansiranju i druge informacije koje su važne prilikom donošenja odluke o izboru fakulteta ili smera. Broj telefona kancelarije je: +381 11 3094 094.

POSETA PREDAVANJIMA STUDENATA

Jedan od najboljih načina da se budući studenti upoznaju sa procesom studiranja i da steknu utisak o tome kako izgleda studiranje na Univerzitetu Singidunum jeste prisustvovanje predavanjima koje profesori drže u okviru redovnog plana i programa nastave. Da bi prisustvovali nekom od predavanja budući studenti treba da se prijave na telefon: +381 11 3094 094.

UNIVERZITET U VAŠOJ SREDNJOJ ŠKOLI

Nastavnici Univerziteta Singidunum su, do sada, održali preko hiljadu predavanja i poseta u srednjim školama Srbije. Predavanja se održavaju na zahtev učenika i nastavnika škole, a teme predavanja su: motivacija, razvoj karijere, razvoj tehnologija, zdrava ishrana ili neke stručne teme. Učenici srednjih škola mogu da se raspitaju, kod svojih nastavnika, kada će u njihovoj školi biti održano predavanje kojem mogu prisustvovati.
(50)

(51)

Vaš put do indeksa u 7 lakih koraka

Ukoliko želite da studirate neki od studijskih programa Univerziteta Singidunum potrebno je da prođete 7 koraka:

KORAK 1 / PREDPRIJAVA

Na web sajtu www.upis.singidunum.ac.rs posetite stranicu ON-LINE PRIJAVA preko koje možete izvršiti prijavu za UPIS na fakultet. Kada popunite prijavu, dobićete broj koji predstavlja Vaše korisničko ime za logovanje na aplikaciju, a za lozinku koristite svoj JMBG.

KORAK 2 / PRIJAVA

Sa svojim korisničkim imenom i lozinkom možete se logovati na našu aplikaciju. Kada ste pristupili aplikaciji, birate opciju za koji studijski program želite da preuzmete materijale. Ukoliko ste izabrali studijske programe: POSLOVNA EKONOMIJA, MARKETING I TRGOVINA, TURIZAM I HOTELIJERSTVO, INŽENJERSKI MENADŽMENT prijemni ispit ćete polagati u formi intervjua.

Nakon uspešno završene procedure PRIJAVE, kandidat putem elektronske pošte dobija “Teze za intervju”, a sam prijemni intervju se obavlja u formi razgovora na teme date u "Tezama za intervju".

Ukoliko ste izabrali studijske programe INFORMATIKA I RAČUNARSTVO ili ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO prijemni ispit ćete polagati u formi Testa i Intervjua. Test podrazumeva proveru znanja iz materije koju su kandidati dobili u pripremnim materijalima i izvodi se u elektronskim učionicama. Nakon polaganja testa sa svakim kandidatom se obavlja INTERVJU na teme iz oblasti njegovog/njenog interesovanja, kao i razgovor o motivima za upis željenog fakulteta.

KORAK 3 / PRIJEMNI ISPIT

Prijemni ispiti za Poslovnu ekonomiju, Marketing i trgovinu, Informatiku i računarstvo i Inženjerski menadžment, Elektrotehnika i računarstvo počinju u martu i održavaće se svake subote, prema rasporedu objavljenom na sajtu Univerziteta. Prijemni ispiti za Turizam i hotelijerstvo počinju u aprilu i održavaće se prema rasporedu objavljenom na sajtu Univerziteta.

KORAK 4 / POTPISIVANJE PREDUGOVORA

Kandidat može da potpiše predugovor od trenutka kada položi prijemni ispit do popunjavanja upisnih kvota. Uplatom 10% školarine i potpisivanjem predugovora kandidatima se garantuje mesto za upis na Univerzitetu Singidunum.

KORAK 5 / KONAČNE RANG LISTE

Na osnovu rezultata prijemnog ispita i uspeha iz srednje škole objavljuje se konačna rang lista na sajtu Univerziteta.

KORAK 6 / UPIS

Prilikom upisa potrebno je dostaviti diplomu i svedočanstva za sva 4 razreda srednje škole (original ili overene fotokopije), dve slike 3.5 x 4.5 cm, dokaz o uplati školarine i upisnog materijala i izvod iz matične knjige rođenih.

KORAK 7 / PREUZIMANJE INDEKSA

Indeks se preuzima na dan upisa.
(52)

(53)

BEOGRAD

Ul. Danijelova 32
11000 Beograd, Srbija

Ul. Kumodraška 261a
(Bulevar Peka Dapčevića)
11000 Beograd, Srbija

Tel: 011/30 94 094, 30 93 220
Fax: 011/30 93 294
Email: office@singidunum.ac.rs

NOVI SAD

Ul. Bulevar Mihajla Pupina 4a
21000 Novi Sad, Srbija

Tel: 021/662 19 00
Mob: 065/80 83 151
Email: novisad@singidunum.ac.rs

NIŠ

Ul. Nikole Pašića 28
18000 Niš, Srbija

Tel: 018/20 83 00, 20 83 01
Fax: 018/20 83 01
Email: centarnis@singidunum.ac.rs