(54)

Univerzitet Singidunum

Fakultet za informatiku i računarstvo

Dobrodošli u svet uspeha!

(55)

Univerzitet Singidunum

Trebalo bi da ste do sada sigurni da ćete upisati fakultet. Što ranije donesete odluku o tome šta ćete studirati, više ćete imati šanse za uspeh, ne samo na fakultetu nego i u životu. Deo izazova je utvrđivanje šta želite od života. Pored toga, diploma vam pruža više mogućnosti za karijeru i bolju zaradu. Danas je diploma neophodna, kako za ravnopravnu komunikaciju sa ljudima, tako i za ostvarivanje sopstvenih ciljeva.

Izbor fakulteta nije samo izbor mesta gde ćete provesti naredne tri do četiri godine života. To je ujedno odluka o tome kako ćete usmeriti svoj život i koji program će vam najviše pomoći da ostvarite svoje ciljeve. Pre nego što donesete konačnu odluku veoma je važno da budete potpuno sigurni da li je Univerzitet koji želite da upišete akreditovan. Akreditacija je proces u kojem se utvrđuje da li visokoškolska ustanova ispunjava standarde za obavljanje posla vezanog za studije (osnovne, strukovne,specijalističke, master i doktorske) tj. da li su studijski programi u skladu sa standardima.Ovaj vodič je dizajniran tako da vam pomogne da na vreme napravite pravi izbor.

DOBRODOŠLI NA PUT USPEHA

Dragi budući studenti,

Ovih dana je pred vama važna odluka. To je odluka o nastavku obrazovanja koja će uticati na vaš budući profesionalni život, na planove koje imate. Univerzitetska diploma je značajna za početak vaše karijere. Ona svedoči odakle dolazite, od koga ste učili, koliko ste mogli da naučite i da li ste spremni za sledeći izazov – zaposlenje. Diploma svedoči o vama, ali i o nama koji treba da vam prenesemo potrebna znanja za budućnost. Mi na Univerzitetu Singidunum svesni smo da snosimo deo odgovornosti za vašu budućnost.

Cilj nam je da na našem Univerzitetu steknete obrazovanje i praktične veštine koje će vam omogućiti da pravite i ostvarujete velike planove. Zato svakodnevno, sa svojim kolegama profesorima iz zemlje i sveta, radimo na tome da po završetku studija u rukama držite diplomu na koju ste ponosni i koju cene svi koji su deo vaših planova za budućnost.

Dobrodošli na Univerzitet Singidunum!
(56)

Univerzitet Singidunum

Studijski programi integrisanih fakulteta Univerziteta Singidunum

POSLOVNI FAKULTET U BEOGRADU

Poslovna ekonomija
Izborne opcije:

 • Finansijski menadžment;
 • Računovodstvo, revizija i forenzika;
 • Upravljanje ljudskim resursima (HR) i odnosima sa javnošću (PR).

Marketing i trgovina


FAKULTET ZA TURISTIČKI I HOTELIjERSKI MENADŽMENT

Turizam i hotelijerstvo
Izborne opcije:

 • Turizam;
 • Hotelijerstvo;
 • Gastronomija;
 • Tourism and Leisure Management.
  (u saradnji sa IMC FH University Krems, Austrija)

FAKULTET ZA INFORMATIKU I RAČUNARSTVO

Informatika i računarstvo


TEHNIČKI FAKULTET

Inženjerski menadžment
Izborne opcije:

 • Industrijski dizajn;
 • Upravljanje kvalitetom;

Elektrotehnika i računarstvo
Izborne opcije:

 • Računarska tehnika i elektronika;
 • Softversko inženjerstvo;
 • Energetska efikasnost;
(57)

Moj pravi izbor

Imajući u vidu da se društveni, ekonomski i kulturni progres zasniva na razvoju i unapređenju visokog obrazovanja, misija Univerziteta Singidunum je da omogući najviše akademske standarde i obezbedi sticanje znanja i veština u skladu sa potrebama društva i planiranim nacionalnim razvojem.

Na fakultetima Univerziteta Singidunum organizuju se osnovne akademske trogodišnje i četvorogodišnje studije, kao i poslediplomske jednogodišnje, odnosno dvogodišnje master studije i trogodišnje doktorske studije.

Univerzitet je akreditovan za tri polja naučnoistraživačkog delovanja za osnovne, master i doktorske studije i to za društveno-humanističke, tehničke nauke i prirodnomatematičke nauke. Nastavni planovi i programi usklađeni su sa principima Bolonjske deklaracije uvođenjem evropskog sistema prenosa bodova (ECTS - European Credit Transfer System) savremenog načina organizovanja nastave i sistema evaluacije rada predavača. Studijski programi su prilagođeni potrebama poslovnog okruženja. Nastavu izvodi peko 200 uglednih profesora iz zemlje i inostranstva, u kvalitetnom i modernom prostoru. Univerzitet ima uspešnu saradnju sa brojnim visokoškolskim institucijama iz Evrope, Azije i SAD-a, kao i partnerstvo sa vodećim predstavnicima poslovnog sveta Srbije.

Praktične vežbe iz informatičkih predmeta usaglašene su sa programom za sticanje ECDL (European Computer Driving Licence) sertifikata u okviru evropske inicijative za standardizaciju obuke i testiranja znanja rada na računaru. Na integrisanom Univerzitetu Singidunum postoji mogućnost studiranja putem interneta (Distance Learning System).

KVALITET

Svi studijski programi su akreditovani, a Univerzitet Singidunum ima jasno definisanu Strategiju kvaliteta u kojoj i vi, kao studenti, učestvujete u procesu stalnog unapređenja kvaliteta studija.

OBJEKTIVNO OCENJIVANJE STUDENATA

Naši studenti se ocenjuju prema javno objavljenim kriterijumima i pravilima, a procedure su prilagođene savremenom načinu polaganja ispita.

GRADIVO PRILAGOĐENO TRŽIŠTU

Nastavnici prilagođavaju svoja predavanja i udžbenike savremenim uslovima i potrebama tržišta. Naši studenti, za vreme studija, dobijaju sva teorijska i praktična znanja i veštine potrebne za zaposlenje, odmah nakon studija.

ADMINISTRACIJA U SLUŽBI STUDENATA

Na vama je samo da učite, jer su zahvaljujući informacionom sis temu, Studentskom servisu i zaposlenima na Univerzitetu, svi pr ocesi maksimalno pojednostavljeni.

PRAKSA PRE SVEGA

Na Univerzitetu Singidunum studentska praksa jeste prioritet i zbog toga smo povezani sa privredom i državnim institucijama. Na taj način, naši studenti imaju bolji položaj na tržištu rada.

MOBILNOST

Stalni rad na uspostavljanju međunarodne saradnje, na svim nivoima, omogućava studentima Univerziteta Singidunum lakše učešće u razmeni studenata, u okviru evropskog obrazovnog prostora, što u velikoj meri povećava šanse za njihovo zaposlenje kako u zemlji tako i u inostranstvu.

INFORMACIONI SISTEM

Omogućava studentima i njihovim roditeljima elektronsku prijavu ispita, pregled rezultata predispitnih aktivnosti i rezultata ispita, praćenje evidentiranih uplata, evaluaciju nastavnog kadra i uslova studiranja, odabir izbornih predmeta i direktan pristup studentskoj elektronskoj pošti.
(58)

(59)

7 zlatnih pravila

PRAVILO 1 / AKREDITACIJA

Pre nego što donesete konačnu odluku veoma je važno da budete potpuno sigurni da li je Univerzitet, odnosno fakultet, koji želite da upišete akreditovan. Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta osnovana od strane Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje (www.kapk.org) objavila je dokument „Vodič kroz akreditovane studijske programe na visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji“. Možete da pogledate Vodič i saznaćete koji su Univerziteti, odnosno fakulteti, akreditovani za obavljanje delatnosti. Akreditacija je proces u kome se utvrđuje da li visokoškolska ustanova ispunjava standarde za obavljanje delatnosti, tj. da li su studijski programi u skladu sa standardima. Posle procesa akreditacije Ministarstvo prosvete i nauke proverava uslove rada fakulteta i izdaje Dozvolu za rad. Veoma je važno da fakultet koji želite da upišete poseduje i Uverenje o akreditaciji i Dozvolu za rad.

PRAVILO 2 / SAJT FAKULTETA

Svaki fakultet ima svoj sajt na kojem možete pronaći mnoge korisne informacije, koje vam mogu pomoći prilikom izbora fakulteta. Proučite strukturu studijskih programa, odnosno pregledajte predmete koji se izučavaju na pojedinim studijskim programima, i uverite se da su u skladu sa potrebama vaše buduće karijere. Pogledajte strukturu profesora i saradnika koji predaju na toj visokoškolskoj ustanovi. Proučite vesti na sajtu i uverite se da su aktuelne i raznovrsne. Proverite da li na sajtu postoje pravilnici i uputstva za studiranje, kao i druge preporuke na osnovu kojih, sa sigurnošću, možete zaključiti da fakultet ima odgovoran i profesionalan odnos prema studentima.

PRAVILO 3 / POSETITE FAKULTET

Nikada nemojte donositi konačan izbor pre nego što prethodno posetite fakultet koji želite da upišete. Bez obzira na to što mislite da dobro poznajete fakultet za koji ste se odlučili, možete mnogo toga saznati time što ćete provesti nekoliko sati u zgradi fakulteta. Dobro bi bilo da sa sobom povedete i nekog od članova svoje porodice, jer ćete kasnije sa njima moći da razmenite utiske. Na Univerzitetu Singidunum postoje „Otvorena vrata“ za prijem novih studenata, pa bi bilo dobro da unapred najavite posetu. Prilikom posete bićete u mogućnosti da uvidite ključne razlike između fakulteta i tek tada ćete znati koji je pravi izbor za vas.

PRAVILO 4 / KVALITET

Ponekad donosimo odluku o izboru fakulteta samo na osnovu predubeđenja, a da prethodno nismo proverili da li ona odgovara istini. Na primer, ukoliko su vaši roditelji, ili neko koga poznajete, studirali na jednom od fakulteta koji je ušao u vaš uži izbor, bilo bi dobro da zajedno proverite koliko su se stvari promenile, da li su nekada dobri fakulteti išli u korak sa vremenom i da li primenjuju savremene metode rada. Ako je odgovor NE, onda je na vama da izaberete onaj fakultet koji može da vas pripremi za budućnost, obezbedi praksu, pored teorijskih pruži i praktična znanja, motiviše vas da savladate najmanje dva strana jezika, pomogne vam da izgradite karijeru i da se zaposlite. Pored toga, raspitajte se kakav je informacioni sistem i kako su organizovani administrativni poslovi, da li su konsultacije redovne i da li postoji dodatna nastava. Kvalitet Univerziteta Singidunum, dobitnika nagrade Brand Leader za 2012. godinu, prepoznali su i ocenili studenti, partneri, poslovna i akademska zajednica, a potvrdili rezultati nezavisnih istraživanja. Birajte KVALITET!

PRAVILO 5 / ŠKOLARINA

Značajno je da proverite šta je sve uključeno u cenu školarine na pojedinim fakultetima, kako biste unapred mogli da planirate. Na fakultetima Univerziteta Singidunum u cenu školarine su uračunati udžbenici, a poverenje se gradi i na taj način što se cena školarine ne menja do kraja studentovog školovanja.

PRAVILO 6 / ISTRAŽITE

Istražite, raspitajte se, proverite i uverite se da li je realnost u skladu sa vašim mišljenjem. Mnogi ljudi će vam reći za neki fakultet „tamo se ništa ne uči“, „previše je teško“, ili „previše je skupo“, a da zaista nisu upoznati sa činjenicama. Ne prihvatajte ovakve generalizacije, bez dokaza. Veoma je važno da se raspitate kakva su iskustva studenata koji trenutno studiraju na određenom fakultetu. Potražite na Univerzitetu Singidunum »Studenta savetnika« koji će vam pomoći da dobijete odgovore na sva pitanja u vezi sa vašim studentskim životom.

PRAVILO 7 / DONESITE ODLUKU

Kada ste istražili sve mogućnosti kvalitetnog obrazovanja, vreme je da donesete odluku. Važno je da upišete fakultet na kojem postoji svest o tome da su zaposleni na fakultetu delom odgovorni za vašu budućnost, jer vaš univerzitet treba da ima za cilj sticanje obrazovanja i praktičnih veština, koje će vam omogućiti da pravite i ostvarite velike planove.
(60)

(61)

Fakultet za informatiku i računarstvo

REČ DEKANA

Studijski program Informatika i računarstvo pripada akademskim studijama na kojima se stiče zvanje diplomirani informatičar, koje vam omogućava da nastavite poslediplomske master, a zatim i doktorske studije na Univerzitetu Singidunum, ali i na svim drugim akreditovanim univerzitetima u Srbiji i svetu. Osim teorijskog znanja studenti stiču i specifična praktična znanja iz oblasti informacionih tehnologija koja su tražena u Srbiji i Evropi. Struktura studijskog programa je u skladu sa svetskim trendovima, u ovoj oblasti, i po uzoru na vodeće evropske fakultete i univerzitete iz oblasti informatike i računarstva.

Realizacija programa podržana je softverskim paketima, kroz saradnju sa renomiranim svetskim kompanijama kao što su Microsoft, IBM, Oracle, Cisco, CA Technologies (CA ERwin Data Modeler) i SAP. U toku studija posebna pažnja se posvećuje razumevanju teorijskih osnova računarstva i programiranja, zaštite podataka i sistema, čime se obezbeđuje trajnost dobijenih i osvajanje novih znanja, koja nameću brze tehnološke promene. Studenti se osposobljavaju za rešavanje realnih problema iz prakse, primenom savremenih programskih jezika, tako da odmah nakon diplomiranja mogu da rade u domaćim i svetskim kompanijama, bez dodatnih usavršavanja. Računarske mreže, baze podataka, informacioni sistemi zasnovani na internet tehnologijama i Web servisima, objektni

Univerzitet Singidunum je ostvarenje višegodišnjeg nastojanja uglednih profesora državnih fakulteta da se u visoko obrazovanje implementiraju savremeni standardi.
programski jezici, Java, računarski protokoli i zaštita računarskih sistema i informacija, operativni sistemi, razvoj mobilnih aplikacija (Android i Iphone), multimedije, razvoj aplikativnog softvera samo su neki od predmeta koji se izučavaju, a čija znanja su danas najtraženija u konkursima velikog broja firmi. Poštovani studenti, želim Vam uspeh na studijama i da stečenim znanjem na studijskom programu Informatika i računarstvo obezbedite sebi siguran i dobro plaćen posao.

Prof. dr Dragan Cvetković
Dekan
Fakultet za informatiku i računarstvo

STUDIJSKI PROGRAM INFORMATIKA I RAČUNARSTVO

Na Univerzitetu Singidunum se uspešno obrazuju stručnjaci za obavljanje programerskih i projektantskih poslova iz oblasti informatike i računarstva. Dozvola za rad broj 612-00-2065/2008-08, prema novom Zakonu o visokom obrazovanju za studijski program Informatika i računarstvo, u okviru integrisanog Univerziteta Singidunum dobijena je 25. 12. 2008. godine, od strane Ministarstva prosvete Vlade Republike Srbije. Dozvolu za rad na studijskim programima Projektovanje i programiranje i Računarska grafika i dizajn dobijene su na osnovu rešenja br. 612-02-655/2003-04, izdatog 09. 05. 2003. godine, od strane Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije. Od 2013. godine studijski program Informatika i računarstvo je akreditovan na srpskom i engleskom jeziku.
(62)

Studijski program je koncipiran po uzoru na vodeće evropske fakultete i univerzitete za oblast informatike i računarstva, pri čemu su korišćena i dosadašnja iskustva u našoj zemlji. Predavanja, vežbe i stručna praksa su osmišljeni tako da omogućavaju formiranje visokoobrazovanih kadrova koji mogu da budu kompetentni i konkurentni u savremenom poslovnom okruženju. Programi su usklađeni sa principima Bolonjske deklaracije uvođenjem evropskog sistema prenošenja bodova ECTS (European Credit Transfer System), savremenog načina organizovanja nastave i sistema evaluacije rada predavača. Koristeći iskustva najpoznatijih univerzitetskih institucija u zemlji i inostranstvu, svi stručni predmeti organizovani su kao jednosemestralni.

U okviru Fakulteta za Informatiku i računarstvo realizuju se osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine (240 ECTS). U toku studija, a posebno na stručnim predmetima, vrednuje se samostalan rad, podstiče se učešće u konkretnim stručnim i razvojnim projektima i potenciraju se i razvijaju sposobnosti za rešavanje problema.

Realizacija programa pojedinih predmeta podržana je softverskim paketima, kroz saradnju sa renomiranim svetskim kompanijama. Ovakvim pristupom, pored teorijskih i praktičnih znanja, dobija se neophodan osećaj lične sigurnosti i ispunjenosti koji je neophodan za uspešno integrisanje u profesionalno okruženje. Studentima je na raspolaganju kvalitetan prostor koji je opremljen potrebnom tehničkom, audio-video i Internet komunikacijom, za kompletnu realizaciju nastavnog procesa. Vežbe se realizuju u većem broju računarskih sala koje su opremljene sa nekoliko stotina najsavremenijih računara. Svrha studijskog programa je obrazovanje studenata za profesiju informatičara, u skladu sa potrebama društva, tako da kompetencije budu društveno opravdane i korisne.

Na fakultetima Univerziteta Singidunum studira preko 10.000 studenata. Integrisani Univerzitet raspolaže sa oko 20.000 m2 kvalitetnog prostora, koji je opremljen potrebnom računarskom i internet infrastrukturom, audio-video i drugom opremom neophodnom za savremenu realizaciju nastavnih aktivnosti.

ZAŠTO JE ZNAČAJAN STUDIJSKI PROGRAM INFORMATIKA I RAČUNARSTVO?

Od današnjeg informatičkog akademskog kadra se zahteva da algoritamski rešava praktične probleme i da ih realizujе u izabranom programskom jeziku. Osnivni trend u programiranju je primana internet tehnologija (IT). Na osnovu stečenog znanja, informatičar treba da poseduje sposobnosti da definiše IT strategiju, kao i da organizuje i identifikuje potrebu za informacionim tehnologijama. Kako bi poboljšao performanse i efektivnost organizacije, informatičar bira i obezbeđuje odgovarajuća integrisana rešenja, projektuje računarsku mrežu, nadgleda razvoj i implementaciju sistema i upravlja i rukovodi IT projektima. Zahteva se jedan celokupni pogled na organizaciju i razmatranje različitih domena kao što su: zaštita sistema, infrastrukture računarskih mreža, transakcione i analitičke baze podataka, objektno-orijentisani programski jezici, metodologija razvoja informacionih sistema, poslovna inteligencija, elektronsko poslovanje i dr.

Svrha studijskog programa je sticanje znanja iz različitih, naučnih i stručnih, matematičko-informatičkih oblasti, neophodnih za razumevanje i ovladavanje složenih procesa savremenih informacionih tehnologija. Izučavanjem teorijskih i praktičnih znanja, iz domena zaštite informacija u savremenom računarskom okruženju, stiču se visokostručna znanja za kojima postoji poseban interes u državnim organima i privredi, a posebno u bankarskom sektoru. Nakon završetka studijskog programa Informatika i računarstvo, otvaraju se široke mogućnosti za zapošljavanje na poslovima kao što su: programer, administrator baza podataka, administrator računarske mreže, projektant informacionih sistema, ERP konsultant, sistem integrator, stručnjak za bezbednost informacionih sistama. Sve veći broj zanimanja iz ove oblasti je u grupi najbolje plaćenih zanimanja u svetu.
Praktične vežbe iz informatičkih predmeta usaglašene su sa programom za sticanje European Computer Driving Licence (ECDL) u okviru evropske inicijative za standardizaciju obuke i testiranja znanja rada na računaru. Na integrisanom Univerzitetu Singidunum postoji i mogućnost studiranja putem interneta Distance Learning System (DLS).
(63)

(64)

Informatika i računarstvo

INFORMATIKA I RAČUNARSTVO

INFORMATIKA I RAČUNARSTVO I godina
 • Informatika
 • Matematika
 • Programiranje 1
 • Menadžment
 • Diskretna matematika
 • Osnovi računarske tehnike
 • Strukture podataka i algoritmi
 • Engleski jezik 1
INFORMATIKA I RAČUNARSTVO II godina
 • Objektno orijentisano programiranje
 • Verovatnoća i statistika
 • Operativni sistemi
 • Internet marketing
 • Kriptologija 1
 • Programski jezici
 • Računarske mreže
 • Engleski jezik 2
INFORMATIKA I RAČUNARSTVO III godina
 • Baze podataka
 • Internet tehnologije
 • Osnovi teorije informacija i kodovanja
 • Drugi strani jezik 1
 • Informacioni sistemi
 • Kriptologija 2
 • I 1 / Izborni predmet
 • Engleski jezik 3
INFORMATIKA I RAČUNARSTVO IV godina
 • Zaštita u računarskim mrežama
 • I 2 / Izborni predmet
 • I 3 / Izborni predmet
 • Drugi strani jezik 2
 • I 4 / Izborni predmet
 • I 5 / Izborni predmet
 • Engleski jezik 4
 • Praktična istraživanja i poslovne veštine
Nastavni planovi i programi usklađeni su sa principima Bolonjske deklaracije, uvođenjem evropskog sistema prenosa bodova ECTS (European Credit Transfer System).

Drugi strani jezik
 • Španski jezik 1
 • Italijanski jezik 1
 • Nemački jezik 1
 • Ruski jezik 1
 • Francuski jezik 1
 • Kineski jezik 1
I 1 / Izborni predmet
 • Multimedija
 • Upravljanje projektima
I 2 / Izborni predmet
 • Razvoj aplikativnog softvera
 • Sistemi za podršku odlučivanju
I 3 / Izborni predmet
 • Web dizajn
 • Upravljanje bezbednošću informacionih sistema
I 4 / Izborni predmet
 • Veštačka inteligencija
 • Interakcija čovek – računar
I 5 / Izborni predmet
 • Praktikum – Internet i Web tehnologije
 • Praktikum – Programski sistemi
 • Praktikum – Zaštita informacionih sistema

Na Univerzitetu Singidunum do sada je diplomiralo oko šest hiljada studenata. Naše diplome priznate su svuda u svetu.
(1045)

Informacione tehnologije

INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I godina
 • Osnove informacionih tehnologija
 • Matematika
 • Osnovi ekonomije 1
 • Psihologija
 • Osnove programiranja
 • Statistika
 • Menadžment
 • Engleski jezik 1
INFORMACIONE TEHNOLOGIJE II godina
 • Računarske mreže
 • Upravljanje projektima
 • Marketing
 • Baze podataka
 • Računarski sistemi
 • Multimedija
 • Poslovno pravo
 • Engleski jezik 2
INFORMACIONE TEHNOLOGIJE III godina
 • Informacioni sistemi
 • Web platforme
 • Drugi strani jezik 1
 • I 1 / Izborni predmet
 • Društveni mediji
 • Web dizajn
 • I 2 – Izborni predmet
 • Engleski jezik 3
INFORMACIONE TEHNOLOGIJE IV godina
 • I 3 – Izborni predmet
 • I 4 – Izborni predmet
 • Internet marketing
 • Drugi strani jezik 2
 • I 5 – Izborni predmet
 • Engleski jezik 4
 • Distribuirani računarski servisi
 • Praktična istraživanja i poslovne veštine
Nastavni planovi i programi usklađeni su sa principima Bolonjske deklaracije, uvođenjem evropskog sistema prenosa bodova ECTS (European Credit Transfer System).

Drugi strani jezik
 • Španski jezik 1
 • Italijanski jezik 1
 • Nemački jezik 1
 • Ruski jezik 1
 • Francuski jezik 1
 • Kineski jezik 1
I 1 / Izborni predmet
 • Poslovne finansije
 • Računovodstvo
I 2 / Izborni predmet
 • Zaštita informacionih sistema
 • Projektovanje informacionih sistema
I 3 / Izborni predmet
 • Menadžment prodaje
 • Sistemi za podršku odlučivanju
I 4 / Izborni predmet
 • Upravljanje ljudskim resursima
 • Zaštita računarskih mreža
I 5 / Izborni predmet
 • Poslovna analitika i izveštavanje
 • Elektronsko poslovanje

Nakon uspešnog završetka studija, studenti programa Informacione tehnologije stiču akademsko zvanje DIPLOMIRANI INŽENJER INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA.
(65)

(66)

KOMPETENCIJE DIPLOMIRANIH STUDENATA

Diplomirani informatičari, koji završe studijski program Informatika i računarstvo, imaju široku mogućnost zapošljavanja. Kompetentni su da rešavaju realne probleme iz prakse i da obavljaju sledeće poslove:

Programiranje: JAVA programer, C++ programer, .NET programer, Programer Web servisa, PHP programer, ActionScript programer, Frontend programer, HTML programer, XML programer, Javascript programer, CSS programer.

Bezbednost: Menadžer bezbednosti IT sistema, Analitičar bezbednosti informacija, Projektant bezbednosti informacionih sistema, Inženjer bezbednosti mreže, Inženjer bezbednosti CISCO, Digitalni forenzičar, Razvoj kriptografskih mehanizama u komunikacijama, Primena kriptografskih mehanizama u poslovnim aplikacijama.

Baze podataka: Administrator baze podataka / Database Administrator (DBA), Administrator Oracle baze podataka / Oracle DBA, Modelovanje podataka, Modelovanje podataka upotrebom CASE alata ERWin, Projektant aplikacija baza podataka / Database Application Designer, Oracle SQL razvojni inženjer, MySQL razvojni inženjer, Microsoft Access (office) razvojni inženjer, SQL razvojni inženjer.

Procesi: Menadžer poslovnih procesa / Business Process Manager, Modeliranje poslovnih procesa, Analitičar poslovnih procesa / Business Process Analyst, Reinženjering poslovnih procesa, Projektant poslovnih procesa, BPEL developer.
Mreže: Administrator mreže, Inženjer mreže / Network engineer, Menadžer mreže / Network manager, Administracija UNIX/Linux sistema.

Interfejsi: Dizajn i razvoj korisničkog interfejsa Web aplikacija i prezentacija, Dizajn i razvoj korisničkog interfejsa Desktop aplikacija, Optimizacija iskustva korisnika Web /Desktop aplikacija (UX), Razvoj Oracle interfejsa.

Web servisi: Razvojni inženjer servisno-orijentisanih aplikacija, Razvojni inženjer poslovnih Web servisa, Razvojni inženjer Web servisa u Cloud Computing okruženju, Razvojni inženjer integrisanih Web servisa, Internet marketing i trgovina.

Srednji sloj: Arhitekta srednjeg sloja/Middleware Architect, Specijalista za BPM/SOA integraciju, Sve inženjerske pozicije u oblasti Internet provajdinga, Optimizacija sadržaja za Web pretraživače (SEO), Primena Web analitike za optimizaciju Internet prisustva.

Serveri: Administrator Web servera, Administrator aplikativnog servera, Administracija virtualizacionih platformi.

Operativni sistemi: Administrator Unix/Linux sistema, Administrator Windows sistema.

Informacioni sistemi: Menadžer projekta razvoja informacionih sistema, Arhitekta sistema, Sistem analitičar, Modeliranje informacionih sistema, Implementacija, razvoj i održavanje ERP rešenja, Projektant informacionih sistema upotrebom Rational Software Architect alata, Testiranje sistema, Inženjer implementacije sistema, IT konsultant, Inženjer implementacije sistema ASAP metodologijom, Razvoj, primena i administracija CRM alata.

Inteligentni sistemi: ETL developer, Modelovanje skladišta podataka/Data Warehouse modeling, Data Warehouse developer, Data mining inženjer, Developer inteligentnih poslovnih rešenja/Business Intelligence solution developer, QA (Quality Assurance) inženjer/QA Engineer, Menadžer projekta razvoja inteligentnih sistema.
(67)

Aplikacije: sve inženjerske pozicije u oblasti Internet provajdinga, razvoj i rad sa sistemima za upravljanje sadržajem (CMS), razvoj Internet/Intranet aplikacija, razvoj aplikacija za mobilne telefone, softversko inženjerstvo, rukovođenje IT projektima, programiranje grafičkih aplikacija, razvoj, implementacija i održavanje sistema za zaštitu podataka u računarskim mrežama, zaštita informacionih sistema, razvoj modula elektronskog poslovanja (e-trgovina, e-plaćanje, e-komunikacije, e-proizvodnja i e-distribucija), razvoj i primena savremenih informacionih tehnologija u javnoj upravi i lokalnoj samoupravi (e-government), implementacija i razvoj softverske podrške u turizmu (e-turizam), razvoj i primene savremenih informacionih tehnologija u bankarstvu (e-bankarstvo).

Ostali poslovi u oblasti informacionih tehnologija: prodaja i konsalting IT tehnologija, rad sa geografskim informacionim sistemima (GIS), edukacija kadrova u domenu informacionih tehnologija - profesor informatike, razvoj i primena rešenja iz oblasti veštačke inteligencije, inženjer za IT podršku, razvoj sistema za edukativne potrebe.

PO ČEMU SE RAZLIKUJE STUDIJSKI PROGRAM

Broj zanimanja za koje se mogu osposobiti budući eksperti iz oblasti informacionih tehnologija je toliko veliki da ne postoji nijedan fakultet koji bi mogao da obezbedi da, nakon četvorogodišnjeg školovanja, diplomirani informatičari imaju šire teorijsko znanje i adekvatnije praktično iskustvo. Stalne promene zahtevaju kontinuirano prilagođavanje nastave trenutnim potrebama tržišta, ali i očekivanim trendovima. Zbog toga se na ovom studijskom programu nastava stalno inovira, kako studenti ne bi učili nepotrebno gradivo koje ima više istorijski značaj, a skoro nikakvu upotrebnu vrednost. Istovremeno, stalno se prate potrebe na tržištu, kada su u pitanju računarski alati i programi. Studenti se osposobljavaju da mogu odmah da se uključe u rad, još tokom studiranja.

Savremene tehnologije i sve veća snaga softverskih alata zahteva od budućih eksperata da imaju i druge sposobnosti, osim uskostručnih programerskih. Razvoj personalnih poslovnih veština, primena znanja iz oblasti liderstva, motivacije u menadžmenta obezbeđuju da se razvoj novih softverskih sistema prilagodi potrebama tržišta. Zbog toga se na našem fakultetu posebna pažnja posvećuje razvoju veština i njihovoj integrisanoj primeni sa uskostručnim znanjima iz oblasti informacionih tehnologija. Na taj način diplomirani informatičari, svojim znanjem, veštinama i odličnim razumevanjem tehnologije i potreba korisnika i tržišta, postaju lideri u IT oblasti.
(68)

(69)

Nakon diplomiranja

Prema anketi sprovedenoj među diplomcima koji čine ALUMNI asocijaciju, studenti Univerziteta Singidunum nakon diplomiranja na datom studijskom programu mogu se zaposliti na sledećim pozicijama:

FAKULTET ZA INFORMATIKU I RAČUNARSTVO

 • JAVA programer
 • C++ programer
 • C# programer
 • .NET programer
 • SQL programer
 • Web programer
 • PHP programer
 • Flash programer
 • Frontend programer
 • HTML programer
 • XML programer
 • Javascript programer
 • CSS programer
 • Menadžer bezbednosti IT sistema
 • Analitičar bezbednosti informacija
 • Projektant bezbednosti informacionih sistema
 • Inženjer bezbednosti mreže
 • Inženjer bezbednosti CISCO
 • Digitalni forenzičar
 • Administrator Oracle baze podataka / Oracle DBA
 • Administrator baze podataka (DBA)
 • Projektant baze podataka
 • Projektant aplikacija baza podataka
 • Oracle SQL razvojni inženjer
 • MySQL razvojni inženjer
 • Microsoft Access razvojni inženjer
 • Analitičar/Projektant/Menadžer poslovnih procesa
 • Administrator/inženjer mreže
 • Administrator Windows sistema
 • Administracija Unix/Linux sistema
 • Administrator Web servera
 • Administrator aplikativnog servera
 • Administrator virtualizacionih/Cloud platformi
 • Razvojni inženjer servisno-orijentisanih aplikacija
 • Razvojni inženjer poslovnih Web servisa
 • Razvojni inženjer integrisanih Web servisa
 • Arhitekta srednjeg sloja
 • Specijalista za BPM/SOA integraciju
 • Inženjer Internet provajdinga
 • Arhitekta sistema
 • Sistem analitičar
 • Inženjer implementacije i testiranja sistema
 • IT consultant/menadžer
 • Razvojni inženjer Data Warehouse rešenja
 • Razvojni inženjer sistema za upravljanje sadržajem (CMS)
(70)

(71)

Upoznajte Univerzitet

OTVORENA VRATA

Od oktobra 2013. do jula 2014. godine, Univerzitet Singidunum otvara svoja vrata za posete budućih studenata i njihovih roditelja. Prilikom posete maturanti mogu da saznaju sve što ih interesuje o Univerzitetu, fakultetima, programima, profesorima, organizaciji, nastavi, studentskom životu i dr. Tom prilikom, oni mogu da obiđu prostorije i da se upoznaju sa profesorima i studentima Univerziteta Singidunum. Na otvorenim vratima dočekaće ih nastavnici i studenti Univerziteta, a samu posetu budući studenti mogu najaviti putem elektronske pošte: otvorenavrata@singidunum.ac.rs ili na telefon: +381 11 3094 094.

DANI MATURANATA

Manifestacija ,,Dani maturanata“ se tradicionalno održava na Univerzitetu Singidunum u cilju dodatne edukacije maturanata, kroz korisna predavanja profesora sa Univerziteta, kao i kroz razmenu iskustva sa studentima. Predavanja profesora sa Univerziteta, kojima prisustvuju maturanti, odnose se na aktuelne teme kao što su motivacija, razvoj karijere, razvoj tehnologije, zdrava ishrana ili neke stručne teme. Do sada je manifestaciji prisustvovalo više od dve i po hiljade učenika srednjih škola. Na sajtu www.upis.singidunum.ac.rs u okviru stranice „Dani maturanata“, budući studenti mogu da pogledaju koja su predavanja aktuelna i da se prijave. Za učešće na manifestaciji „Dani maturanata“, budući studenti se mogu prijaviti i putem telefona: +381 11 3094 094.

STUDENT SAVETNIK

Studenti savetnici su savetnici za sva pitanja o studentskom životu, nastavnim procesima, kao i o drugim pitanjima u vezi sa aktivnostima studenata na Univerzitetu. Oni su tu da budućim studentima pomognu da reše nedoumice o izboru fakulteta i smerova, kao i da podele iskustva o studijama, praksi, razvoju karijere i slično. Studenti savetnici mogu da odgovore na pitanja o programima, da pomognu prilikom kreiranja obrazovnog plana, zasnovanog na specifičnim potrebama i interesima. Na sajtu www.upis.singidunum.ac.rs, u okviru stranice „Student savetnik“, budući studenti mogu da se upoznaju sa svojim kolegama, da ih kontaktiraju putem elektronske pošte ili lično.

ON-LINE UPIS

Sajt Univerziteta www.upis.singidunum.ac.rs je mesto na kojem budući studenti mogu da dobiju sve informacije koje mogu da budu važne prilikom donošenja odluka o izboru fakulteta, kao i da se upoznaju sa svim opcijama i mogućnostima studiranja na Univerzitetu Singidunum.

KANCELARIJA ZA PRIJEM NOVIH STUDENATA

U okviru Studentskog servisa Univerziteta Singidunum postoji i kancelarija za prijem novih studenata, gde budući studenti mogu da dobiju sve informacije o studijama, programima, praksi, razvoju karijere, finansiranju i druge informacije koje su važne prilikom donošenja odluke o izboru fakulteta ili smera. Broj telefona kancelarije je: +381 11 3094 094.

POSETA PREDAVANJIMA STUDENATA

Jedan od najboljih načina da se budući studenti upoznju sa procesom studiranja i da steknu utisak o tome kako izgleda studiranje na Univerzitetu Singidunum jeste prisustvovanje predavanjima koje profesori drže u okviru redovnog plana i programa nastave. Da bi prisustvovali nekom od predavanja budući studenti treba da se prijave na telefon: +381 11 3094 094.

UNIVERZITET U VAŠOJ SREDNJOJ ŠKOLI

Nastavnici Univerziteta Singidunum su, do sada, održali preko hiljadu predavanja i poseta u srednjim školama Srbije. Predavanja se održavaju na zahtev učenika i nastavnika škole, a teme predavanja su: motivacija, razvoj karijere, razvoj tehnologija, zdrava ishrana ili neke stručne teme. Učenici srednjih škola mogu da se raspitaju, kod svojih nastavnika, kada će u njihovoj školi biti održano predavanje kojem mogu prisustvovati.
(72)

(73)

Vaš put do indeksa u 7 lakih koraka

Ukoliko želite da studirate neki od studijskih programa Univerziteta Singidunum potrebno je da prođete 7 koraka:

KORAK 1 / PREDPRIJAVA

Na web sajtu www.upis.singidunum.ac.rs posetite stranicu ON-LINE PRIJAVA preko koje možete izvršiti prijavu za UPIS na fakultet. Kada popunite prijavu, dobićete broj koji predstavlja Vaše korisničko ime za logovanje na aplikaciju, a za lozinku koristite svoj JMBG.

KORAK 2 / PRIJAVA

Sa svojim korisničkim imenom i lozinkom možete se logovati na našu aplikaciju. Kada ste pristupili aplikaciji, birate opciju za koji studijski program želite da preuzmete materijale. Ukoliko ste izabrali studijske programe: POSLOVNA EKONOMIJA, MARKETING I TRGOVINA, TURIZAM I HOTELIJERSTVO, INŽENJERSKI MENADŽMENT prijemni ispit ćete polagati u formi intervjua.

Nakon uspešno završene procedure PRIJAVE, kandidat putem elektronske pošte dobija “Teze za intervju”, a sam prijemni intervju se obavlja u formi razgovora na teme date u "Tezama za intervju".

Ukoliko ste izabrali studijske programe INFORMATIKA I RAČUNARSTVO ili ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO prijemni ispit ćete polagati u formi Testa i Intervjua. Test podrazumeva proveru znanja iz materije koju su kandidati dobili u pripremnim materijalima i izvodi se u elektronskim učionicama. Nakon polaganja testa sa svakim kandidatom se obavlja INTERVJU na teme iz oblasti njegovog/njenog interesovanja, kao i razgovor o motivima za upis željenog fakulteta.

KORAK 3 / PRIJEMNI ISPIT

Prijemni ispiti za Poslovnu ekonomiju, Marketing i trgovinu, Informatiku i računarstvo i Inženjerski menadžment, Elektrotehnika i računarstvo počeće u martu 2014. godine i održavaće se svake subote, prema rasporedu objavljenom na sajtu Univerziteta. Prijemni ispiti za Turizam i hotelijerstvo počinju u aprilu 2014. godine i održavaće se prema rasporedu objavljenom na sajtu Univerziteta.

KORAK 4 / POTPISIVANJE PREDUGOVORA

Kandidat može da potpiše predugovor od trenutka kada položi prijemni ispit do popunjavanja upisnih kvota. Uplatom 10% školarine i potpisivanjem predugovora kandidatima se garantuje mesto za upis na Univerzitetu Singidunum.

KORAK 5 / KONAČNE RANG LISTE

Na osnovu rezultata prijemnog ispita i uspeha iz srednje škole objavljuje se konačna rang lista na sajtu Univerziteta.

KORAK 6 / UPIS

Prilikom upisa potrebno je dostaviti diplomu i svedočanstva za sva 4 razreda srednje škole (original ili overene fotokopije), dve slike 3.5 x 4.5 cm, dokaz o uplati školarine i upisnog materijala i izvod iz matične knjige rođenih.

KORAK 7 / PREUZIMANJE INDEKSA

Indeks se preuzima na dan upisa.
(74)

(75)

BEOGRAD

Ul. Danijelova 32
11000 Beograd, Srbija

Ul. Kumodraška 261a
(Bulevar Peka Dapčevića)
11000 Beograd, Srbija

Tel: 011/30 94 094, 30 93 220
Fax: 011/30 93 294
Email: office@singidunum.ac.rs

NOVI SAD

Ul. Bulevar Mihajla Pupina 4a
21000 Novi Sad, Srbija

Tel: 021/662 19 00
Mob: 065/80 83 151
Email: novisad@singidunum.ac.rs

NIŠ

Ul. Nikole Pašića 28
18000 Niš, Srbija

Tel: 018/20 83 00, 20 83 01
Fax: 018/20 83 01
Email: centarnis@singidunum.ac.rs